Belasting 2019 en toeslagen 2020

Vanaf 1 maart moet de aangifte Inkomstenbelasting 2019 gedaan worden. Als dat voor u van toepassing is, hebt u daarover bericht van de Belastingdienst ontvangen.
Leden van de KBO Biezenmortel en Contact50 Udenhout kunnen, als zij hulp nodig hebben bij het doen van de aangifte, gebruik maken van de diensten van een van onze belastinginvulhulpen.

De belastinginvulhulp verzorgt samen met u de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien berekent deze uw recht op zorgtoeslag en eventuele huurtoeslag.

Er zijn enkele voorwaarden: u dient lid te zijn van KBO Biezenmortel dan wel Contact50 Udenhout, uw bruto-inkomen mag niet hoger zijn dan € 35.000,00 (alleenstaande) of € 50.000,00 (gehuwden) en het moet om een eenvoudige aangifte gaan.
De vrijwilliger die u met de aangifte helpt, maakt onkosten: printen en kopiëren, telefoneren en reizen; daarvoor vragen we een bijdrage van € 6,00 per aangifte.

Wilt u gebruik maken van de diensten van een belastinginvulhulp? Neem dan telefonisch contact op met een van hen: Jaarboekje 2020 p. 18.
Doe dat ook, als uw aangifte in voorgaande jaren door een van onze belastinginvulhulpen gedaan is.

Huurtoeslag
Met ingang van het nieuwe jaar hebben ongeveer 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag, onder wie veel ouderen. Mogelijk bent u één van hen; helaas krijgt u daarover GEEN bericht van de Belastingdienst.
Een voorbeeld. Een alleenstaande AOW’er met een jaarinkomen van € 23.000,00 euro en een huursom van € 600,00 per maand (inclusief servicekosten) had vorig jaar geen recht op een toeslag, maar nu wél. Deze AOW’er kan nu € 171,00 huurtoeslag per maand ontvangen.

Mensen die al vóór 1 januari 2020 recht hebben op huurtoeslag, krijgen vanzelf de juiste toeslag vanuit de Dienst Toeslagen. Vraag eventueel aan uw belastinginvuller om hulp.

Contact: Connie Slenders, Contact50 Udenhout telefoon 013-511 2512
 belbeh@contact50udenhout.nl

Kosten: enkele aangifte € 6,00,
dubbele aangifte € 12,00.

Contact50 Udenhout Belastingdienst
Scroll naar top