Bericht van de voorzitter

Hoe voorzichtig ook, er lijkt wat licht aan de coronahorizon te komen. Reden voor het bestuur om, na de lange maanden van gedwongen niets doen en afstand houden, te bekijken welke activiteiten op welke wijze en op basis van de RIVM-richtlijnen, weer opgestart kunnen worden. Hopelijk heeft u er ook zin in om weer actief te worden, deel te nemen aan activiteiten of gewoon elkaar weer te ontmoeten. Want te lang, min of meer gedwongen, aan huis gebonden zijn is iets wat niet past bij Contact50 en ook niet bij KBO Biezenmortel.

Hoewel de blik weer op vooruit is gericht, gaat ons medeleven tegelijk uit naar de naasten van hen van wie we afscheid hebben moeten nemen in de afgelopen periode. Zie elders in deze nieuwsbrief.

Het is het streven van het bestuur om met verschillende activiteiten weer van start te gaan vanaf 1 september. Dat zullen, uitgaande van de huidige richtlijnen, niet alle activiteiten zijn en wellicht zijn er activiteiten en bijeenkomsten die dit jaar helemaal achterwege moeten blijven.

Vanaf 1 september beginnen met name die activiteiten die binnen plaatsvinden, zoals koersbal, lijndansen en verschillende cursussen digitaal werken. Enkele buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen zijn alweer van start gegaan of staan op punt van beginnen; ook Qigong is in de afgelopen periode in de buitenlucht uitgevoerd. Bij KBO Biezenmortel ging het biljarten weer van start. Begin september start bij de Vorselaer de eerste vier kernen wandeling van dit seizoen.
We informeren u tijdig op welke datum precies en op welke wijze elke activiteit gestart gaat worden.

Let wel: bij elk van deze activiteiten is en blijft het hanteren van de RIVM-richtlijnen uitgangspunt. En mochten de richtlijnen weer strenger worden als gevolg van de alom verwachte tweede golf, dan kan het zomaar zijn dat activiteiten weer gestopt (moeten) worden.

Zoals u weet is bij Contact50 de jaarvergadering 2020 ten gevolge van de coronacrisis uitgesteld. Als de huidige richtlijnen niet veranderen, is het voornemen van het bestuur om deze vergadering op donderdag 10 september te houden in het Plein. Dan kunnen we 2019 afsluiten en samen weer kijken naar 2020 en verder.

Bij KBO Biezenmortel is de besluitvorming over de status na de gemeentelijke herindeling om dezelfde reden uitgesteld. Dit onderwerp staat gepland in een buitengewone ledenvergadering op 9 september in de Vorselaer.

De omstandigheden zullen mogelijk niet meer worden zoals voorheen. Toch wil ook in het nieuwe normaal Contact50 alsook KBO Biezenmortel dé vereniging zijn voor alle senioren in Udenhout en Biezenmortel op het terrein van ontmoeting, belangenbehartiging, ontspanning en beweging, cursussen en vorming.

Wij, bestuursleden, hebben er zin in om daar weer vorm en inhoud aan te geven!

Hein Abbing
Voorzitter

Scroll naar top