Buitengewone ledenvergadering KBO-Biezenmortel

Tijdens de ledenvergadering afgelopen maart is besloten het agendapunt over de toekomst van de afdeling niet op dat moment te bespreken. De reden daarvoor was dat er te weinig leden aanwezig waren om een gedragen besluit te kunnen nemen. Afgesproken is toen om voor dit onderwerp apart bijeen te komen op het moment dat de richtlijnen rond het coronavirus dat mogelijk maken.

Uitgaande van de huidige richtlijnen heeft het bestuur besloten om op woensdag 9 september een extra ledenvergadering te houden met als enige agendapunt:
De toekomst van de KBO Biezenmortel na de gemeentelijke herindeling per 1-1-2021.
De vergadering wordt gehouden in de zaal van de Vorselaer.

Ieder lid ontvangt hiervoor persoonlijk een uitnodiging met daarbij:

  • een notitie over het onderwerp: het bestuur heeft toegezegd deze op te stellen om de meningsvorming over het onderwerp te vergemakkelijken;
  • een aanmeldingsformulier: omdat er voldoende afstand moet zijn tussen de stoelen, is er een maximum aan het aantal mensen dat kan deelnemen;
  • een machtigingsformulier: om u  in de gelegenheid te stellen een ander lid te machtigen die voor u kan stemmen.

Het bestuur hoopt op een constructieve en open discussie, die tot een helder besluit zal leiden dat gedragen wordt door de leden.

Hein Abbing
Voorzitter

 

Contact50 Udenhout jaarvergadering
Scroll naar top