Activiteiten weer van start

Begin september gaan dan eindelijk weer enkele binnen-activiteiten van de Werkgroep Ontspanning en Beweging van start. Het betreft Qigong vanaf 1 september, Koersbal vanaf 3 september en Lijndansen vanaf 9 september.
Omdat in de ruimte in het TrefpunT de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus niet nagevolgd kunnen worden, gaan deze activiteiten plaatsvinden in de Theaterzaal van De Peppel.

Protocollen, Registratie en AVG
Om er zeker van te zijn, dat alle deelnemers, docenten en begeleiders op de hoogte zijn van de voorwaarden waaronder men kan deelnemen, werken we voor deze binnen-activiteiten met protocollen.

Een protocol is een document waarin vaste regels en afspraken staan, over de manier waarop iets gedaan moet worden. Alleen in noodgevallen mag ervan afgeweken worden. Een protocol is alleen geldig voor de activiteit die in de titel van het protocol staat vermeld en dient door alle betrokkenen nagevolgd te worden.

Registratie van de aanwezigen is verplicht. Daarom moet iedereen die bij een activiteit aanwezig gaat zijn op het gereedliggende registratieformulier haar of zijn naam en telefoonnummer noteren. Het registratieformulier moet gedurende de incubatietijd van het Covid19-virus overeenkomstig de regels van de wet AVG bewaard blijven.

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming; dit is de privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 voor de gehele EU geldt.
Op onze website kunt u lezen hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat.
Vanwege de bijzondere situatie waarin we door corona terechtgekomen zijn, leggen we in een protocol vast, hoe we met de registratieformulieren omgaan.
Om u er een idee van te geven, wat u, als betrokkene bij een binnen-activiteit, kunt verwachten, volgt hierna de tekst van de twee protocollen voor Qigong, Koersbal en Lijndansen.

Namens het bestuur van Contact50,
Jan van Gestel, coördinator Werkgroep Ontspanning en Beweging
Contact50 Udenhout telefoon 06-81 00 98 62
 o&b@contact50udenhout.nl

Scroll naar top