Bij opname in een WLZ-instelling

De financiële gevolgen bij de opname van een partner in een WLZ-instelling
De opname van een partner in een zorginstelling is emotioneel heel heftig en geeft veel zorgen met betrekking tot de huisvestings- en gezondheidssituatie. Daar komen dan de financiële gevolgen ook nog bij.
De financiële gevolgen zijn moeilijk te overzien zonder een goed onderzoek. Om de mogelijke financiële gevolgen inzichtelijk te maken, zou de materie in onderdelen en in samenhang bekeken en uitgewerkt moeten worden. Alleen dan kan de juiste keuze gemaakt worden. Sommige keuzes mag je maar één keer maken, die zijn dus niet omkeerbaar. Ook dat kan financieel grote gevolgen hebben.

Welke aspecten kunnen van belang zijn:

  • De keuze voor de gehuwden-AOW of alleenstaanden-AOW, een eenmalige keuze;
  • De keuze elkaars fiscaal partner te blijven of niet, een eenmalige keuze;
  • Het toeslagpartnerschap kan wijzigen ingeval van juridische scheiding;
  • De Zorgtoeslag kan wijzigen of vervallen vanwege de inkomenswijzigingen;
  • De Huurtoeslag kan wijzigen of vervallen door de inkomenswijziging en omdat een partner niet meer thuis woont;
  • Voor de aangifte inkomstenbelasting verandert mogelijk de “Ouderenkorting”;
  • Het recht op Alleenstaande-ouderenkorting ontstaat voor beide partners bij de opname;
  • Mogelijk wijzigingen in de pensioenaanspraken – dat kan vergaande gevolgen hebben!

Nadat elk onderdeel helder is, kan het geheel worden overzien en kunnen de nodige beslissingen genomen worden en keuzes gemaakt worden. Het geheel maakt pas duidelijk wat financieel het voordeligst uitpakt.

Behoefte aan meer informatie?
Op dit moment zijn er in Nederland weinig specialisten die dit geheel goed kunnen overzien, maar ik ben er zeker van dat het belangrijk is om een en ander goed te onderzoeken voordat bijvoorbeeld de keuze wordt gemaakt voor alleenstaanden AOW. Deze keuze kun je ook op een later tijdstip maken, als de emoties en praktische zaken iets beter op hun plaats zijn gevallen. Ik raad daarom eenieder aan om deze keuze uit te stellen totdat er goed naar de financiële situatie is gekeken. Je kunt op elk gewenst later tijdstip alsnog de keuze maken. En die kun je, tot maximaal 1 jaar, met terugwerkende kracht laten ingaan.
Als u meer informatie hierover wilt hebben kunt u bij voorkeur via e-mail contact opnemen via belbeh@contact50udenhout.nl
Tot slot wijs ik u op de mogelijkheid om een WLZ-clausule in uw (levens)testament te laten opnemen. Dit beschermt uw vermogen als u of uw partner in een WLZ-instelling wordt opgenomen. Verdere toelichting dient u met de notaris door te nemen. Maar het loont de moeite om deze clausule op te laten nemen in uw testament of aan uw testament toe te laten voegen, als deze niet zou zijn opgenomen.

Coördinator belangenbehartiging Contact50 Udenhout
 belbeh@contact50udenhout.nl
Contact50 Udenhout telefoon 06 44478190

Scroll naar top