Contributie 2021

Bent u op 1 januari 2021 lid van Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel? Dan incasseren we zoals gebruikelijk in de maand januari de contributie voor het nieuwe jaar. In de ledenvergadering van 10 september 2020 is de contributie vastgesteld op € 22,50 voor leden die toestemming hebben gegeven voor automatische incasso. Bij andere vormen van betaling geldt een toeslag van € 1,00. Leden die via een andere vereniging al lid van KBO-Brabant zijn, krijgen een reductie van € 10,00.

Als u een machtiging afgegeven hebt, wordt rond 30 januari 2021 een bedrag ter grootte van € 22,50 óf van € 12,50 van uw rekening afgeschreven.
De afschrijving is herkenbaar aan de omschrijving:
Contact50 Udenhout, contributie 2021
met kenmerk machtiging / incassant ID: uw lidnummer
NL47ZZZ180576640000.

Mogelijk gebruikt de bank nog de naam KBO-Udenhout. Dat is wellicht verwarrend. We stellen dan ook alles in het werk om dat op tijd aangepast te krijgen.
Hebt u geen machtiging verleend, dan krijgt u eind januari een nota met het verzoek de contributie zelf over te maken.
Als u van de Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg gebruikmaakt, wordt de contributie verrekend met uw tegoed.

Bent u het afgelopen jaar van bank veranderd? Laat het ons weten.
Stef Aldenhuijsen, penningmeester, Contact50 Udenhout telefoon 06 424 591 02, pm@contact50udenhout.nl

 

 

Contact50 Udenhout contributie
Scroll naar top