Welkom in 2021

Waren er eindelijk positieve berichten over een vaccin en dan volgt er een volledige lockdown. Heel dubbel allemaal. Hetzelfde dubbele karakter hebben de mededelingen die ik namens Contact50 voor u heb aan het begin van dit nieuwe jaar.

Voortaan heeft de nieuwsbrief  ContActueel nog maar één logo in de kop. Omdat per 1 januari 2021 KBO-Biezenmortel is opgegaan in Contact50, is vanaf die datum onze volledige naam: Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel. In het beeldmerk bovenaan nu ook de skyline van Biezenmortel verwerkt. Momenteel zijn we bezig de activiteiten van voorheen Contact50 en KBO-Biezenmortel zo in elkaar te schuiven, dat die meteen door kunnen gaan als het weer toegestaan is om bij elkaar te komen.

Op deze plaats richt ik me allereerst nogmaals tot de leden van de werkgroep Biezenmortel, omdat zij onze dank en waardering verdienen. Gerrie Scheffers, Riet de Jong, Bart Vissers en Jan van Roessel, enorm veel dank voor jullie belangeloze inzet en volharding gedurende vele jaren voor KBO-Biezenmortel. Gelukkig laten jullie nu niet plotseling het werk uit je handen vallen, maar zijn jullie bereid te helpen de overgang soepel te laten verlopen.

Zoals bekend bij de leden in Biezenmortel is het jubileumfeest/slotfeest van de vereniging uitgesteld, maar zoals u weet ‘Wat in het vat zit, verzuurt niet’.
De kerstviering in beide kernen kon niet uitgesteld worden en daarom is daar op eigen wijze een invulling aan gegeven:
– In Biezenmortel heeft elk lid een mooi kerstpakket ontvangen met daarin als bijzondere attentie het   Jubileumboekje, waarin de geschiedenis van de vereniging staat beschreven.
– In Udenhout kregen de leden een kerstwens met daarbij een horeca-waardebon. Omdat de horeca momenteel gesloten is, kan deze bon tot eind augustus ingeleverd worden.

Normaal bent u gewend aan het begin van het jaar het jaarboekje te ontvangen met daarin de opsomming van alle geplande activiteiten en andere wetenswaardigheden.
Omdat nog onzeker is wanneer alles weer opgestart kan/mag worden, ontvangt u het Jaarboekje 2021 dit jaar niet meteen met de ContActueel van januari. Als u toch al contactgegevens nodig hebt, kunt u die vinden op deze website of in het jaarboekje van 2020.

Voor alle activiteiten geldt dat we die weer zullen opstarten zodra dat weer mag. Want we zijn per slot van rekening een vereniging die het organiseren van activiteiten om elkaar te ontmoeten en om bij te blijven, tot doel heeft.
Rest mij nog ieder van u een gezond en actief 2021 te wensen, waarin we er hopelijk weer meer kunnen zijn voor elkaar en elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

Hein Abbing
voorzitter

 

Contact50 Udhout 2021
Scroll naar top