Meedoenregeling 2021

Voor inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel met alleen AOW, een kleine pensioenuitkering en bovendien weinig vermogen, kent de Gemeente Tilburg de Meedoenregeling.

Het budget van de Meedoenregeling is € 100,00 per persoon. U kunt dat gebruiken voor contributie en deelname aan activiteiten van verenigingen en organisaties die door de Gemeente zijn aangewezen: Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel hoort daar ook bij.

Voor meer informatie over de Meedoenregeling kunt u terecht op www.tilburg.nl; klik daar Meedoenregeling aan. Ook op onze website is meer informatie te vinden. Maar toch…

Ontving u per post van de Gemeente Tilburg informatie over de Meedoenregeling en een formulier om u daarvoor aan te melden of informatie over uw inkomen te verschaffen? Loopt u tegen problemen aan bij het invullen van het formulier? Vraagt u zich af of u recht hebt op het Meedoenbudget van € 100,00? Hebt u andere vragen over de Meedoenregeling?
Neem contact op met onze penningmeester: hij helpt u en voert bovendien voor Contact50 de Meedoenregeling uit.

Contact:


penningmeester

contqact50 udenhout meedoenregeling
Scroll naar top