Energietoeslag

Ruim 11.000 Tilburgse huishoudens krijgen vanaf 28 april automatisch de Energietoeslag van 800 euro op hun rekening. Ze krijgen hier eind april een brief over. Het zijn huishoudens:

 • met een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz uitkering;
 • die recht hebben op de Meedoenregeling in 2022;
 • die een AIO-uitkering krijgen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Huishoudens, die in aanmerking komen en die begin mei geen brief ontvingen, kunnen de toeslag vanaf 3 mei aanvragen via internetpagina ‘energietoeslag’ van de gemeente Tilburg.

Voorwaarden energietoeslag:

 • U woont in de gemeente Tilburg;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U hebt geen recht op studiefinanciering (DUO) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS);
 • U hebt een laag (gezamenlijk) inkomen;
 • U bent niet dakloos of thuisloos;
 • U verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld een verpleegtehuis);
 • U betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening;
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) telt niet mee.

Inkomenstabel normen (120%)

Leefsituatie Leeftijd Netto maand-inkomen
exclusief vakantiegeld
Alleenstaand 21 jr – AOW
vanaf AOW
€ 1.244,54
€ 1.382,89
Alleenstaande ouder 21 jr – AOW
vanaf AOW
€ 1.600,13
€ 1.685,24
Gehuwd of Samenwonend 21 jr – AOW
vanaf AOW
€ 1.778,92
€ 1.872,49

Het inkomen berekenen?

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten van één maand bij elkaar op.

Optellen:

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag);
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage;
 • Overige inkomsten;
 • Alleen voor echtparen:
  Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner;
 • Alleen voor alleenstaande ouders:
  Tegemoetkoming alleenstaande ouders (2022: € 274 p/mnd). Dit bedrag zit inbegrepen in het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders van de Belastingdienst. Het bedrag daarboven telt u niet mee als inkomen.

Niet meetellen:

 • Bijzondere bijstand;
 • Huurtoeslag;
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebond;en budget (bedrag boven de € 274 p/mnd, zie hierboven);
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt;
 • Woonkostentoeslag.

Mocht u hulp nodig hebben bij de berekening of u wel of niet in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met uw belastinginvulhulp of als u deze niet hebt met de coördinator belangenbehartiging: Connie Slenders 📱 06 444 78 19

Contact50 Uenhout belangenbehartiging
Scroll naar top