Nieuwe cliëntondersteuners

Daar waar vroeger een verzorgingshuis in zicht kwam bij het bereiken van een bepaalde leeftijd zien we nu dat mensen steeds langer thuis (moeten) blijven wonen. Maar dan moet er in veel gevallen van alles worden geregeld. Denk hierbij aan vervoer, hulpmiddelen, hulp in huis, woningaanpassingen etc., etc. De weg te vinden binnen deze regelingen valt niet altijd mee, er zijn heel veel regels en bepalingen. Bovendien wijzigen die regelmatig, vervallen regelingen of worden nieuwe toegevoegd.

De WMO cliëntondersteuners kunnen u hierbij helpen. Deze vrijwilligers worden opgeleid door KBO-Brabant. Om bij de tijd te blijven volgen zij terugkomdagen en zo goed op de hoogte te blijven van (wets)­wijzigingen en om te leren omgaan met problemen die vaak voorkomen. De cliëntondersteuner kan terugvallen op de juridische afdeling van KBO in den Bosch. Als dat nodig is.

Vorig jaar hadden we al een nieuwe cliëntondersteuner (Anita), net als het jaar daarvoor (Eric), bij de reeds bestaande ondersteuners. Sinds kort kunnen we daar weer 2 nieuwe namen aan toevoegen: Mia en Connie.

Mocht u informatie of hulp willen, schroom dan niet om de coördinator te bellen. Die zorgt ervoor dat een cliëntondersteuner met u contact opneemt. Als u een voorkeur voor een bepaalde persoon hebt houden we daar natuurlijk rekening mee. Deze hulp, ook de eventuele juridische hulp, is geheel gratis voor onze leden.

Wij zijn u graag van dienst.
Connie Slenders, coördinator
📱 06 444 781 90

Contact50 Uenhout belangenbehartiging
Scroll naar top