Verslag: Filosofiegesprekken voorjaar 2022

FilosofiePodium en FilosofieGesprekken april-mei 2022
Organisatie: de Bibliotheek Udenhout en Contact50 Udenhout

Na de geanimeerde lezing op 26 april 2022 (40 deelnemers) door Lammert Kamphuis over het thema Vriendschap, volgden eind april en begin mei 3 FilosofieGesprekken onder begeleiding van Anne Grefkens (master Filosofie). We waren met een kleine groep maar de gesprekken waren des te intensiever. We dachten na over de kernwaarden van een goede vriendschap, wanneer en waarom je een vriendschap zou beëindigen en welke tip we kunnen geven voor een levenslange vriendschap.
Aristoteles maakt een driedeling: vriendschappen gebaseerd op nut (collega’s, studiegenoten), vriendschappen gebaseerd op het aangename (uitgaan, hobby) en vriendschappen gebaseerd op het genieten van elkaars karakter. Van deze laatste soort kun je er niet veel hebben. Het leert je je verwachtingen bij te stellen en te kaderen.
We zochten individueel naar een voorbeeld in woord of beeld van een ware vriendschap. Mooie teksten kwamen voorbij.
In het 2e gesprek gingen we dieper in op de vraag of je altijd openhartig moet zijn zelfs ten koste van de vriendschap (Philodemus) of beter een oogje kunt dichtknijpen (Erasmus). Eerlijkheid is belangrijk, maar let ook op dat je niet je eigen oordeel oplegt, was onze conclusie.
De 3e ochtend startte met enkele brieven aan een verloren vriend. Het was heel waardevol dat binnen de beslotenheid van deze groep te kunnen delen.
Het gesprek ging over de tegenstelling tussen het individu en het collectief aan de hand van de theorie van Horkheimer en Adorno en de hang naar wetenschap (de instrumentele rede) in de westerse wereld. Een pleidooi tegen vervreemding.
Immanuel Kant: “Als je niet kan zien, ben je gescheiden van de dingen; Als je niet kunt horen (luisteren), ben je gescheiden van de mensen.”

De leestips van Anne en de boeken op de leestafel van de bibliotheek maakten deze gesprekken af. Mijn conclusie: het waren mooie en persoonlijke gesprekken met diepgang en een goede begeleiding.

Voor belangstellende zijn de sheets op verzoek beschikbaar.
Vraag 📧 annie.duijf@ziggo.nl
Annie Duijf,
Werkgroep cursussen Contact50 Udenhout

Contat50 logo WG3
Scroll naar top