Contributie 2023

Bent u op 1 januari 2023 lid van Contact50?

In de ledenvergadering van 20 april 2022 is de contributie voor het verenigingsjaar 2023 vastgesteld op € 22,50 voor leden die toestemming hebben gegeven voor automatische incasso. Bij andere vormen van betaling geldt een toeslag van € 1,00.

Leden die via een andere KBO-vereniging aangesloten zijn bij KBO-Brabant, krijgen een reductie van € 10,00.

Wanneer u van de Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg gebruik maakt, wordt de contributie verrekend met uw tegoed. Laat ons weten of u van de gemeente bericht hebt ontvangen.

Als u een machtiging hebt afgegeven, wordt omstreeks 26 januari 2023 een bedrag ter grootte van € 22,50 óf € 12,50 van uw rekening afgeschreven. De afschrijving is herkenbaar aan de omschrijving:
Contact50 Udenhout, contributie 2023
machtiging/incassant ID: [uw lidnummer]
NL47ZZZ180576640000.

Hebt u geen machtiging verleend, dan krijgt u eind januari een nota met het verzoek de contributie zelf over te maken. Bent u het afgelopen jaar van bank veranderd? Laat het ons weten.

Mogelijk gebruikt de bank nog de naam KBO-Udenhout. Dat is wellicht verwarrend. We stellen dan ook alles in het werk om dat op tijd aangepast te krijgen.

Stef Aldenhuijsen
📱 06 42 45 91 02
📧 pm@contact50udenhout.nl

euroteken
Scroll naar top