FilosofiePodium en FilosofieGesprekken

Na de succesvolle serie FilosofiePodium en FilosofieGesprekken in 2021 en 2022, biedt de Bibliotheek Udenhout samen met Seniorenvereniging Contact50 dit voorjaar een nieuwe serie aan.

Bij het FilosofiePodium laten we een filosoof aan het woord en ontmoet u medebezoekers die filosofische vragen over zingeving niet uit de weg gaan. Sta eens stil. Onderzoek. Durf te twijfelen. Filosofie is vragen stellen en je blik verruimen. Door iets te bekijken vanuit meerdere perspectieven, word je wijzer, rijker, leniger in je hoofd.
Met een groep van 10-12 personen en onder professionele begeleiding plannen we na ieder FilosofiePodium enkele FilosofieGesprekken. Goede begeleiding is noodzakelijk om iedereen goed aan bod te laten komen en om een goede inhoudelijke invulling te garanderen.

FilosofiePodium
Lezing Herman de Regt en Hans Dooremalen

de regt en van dooremalenHet thema van de Boekenweek – Ik ben alles – dient als startpunt om de pluriformiteit aan identiteiten in de samenleving bij elkaar te brengen.
Een belangrijke aanname daarbij is dat het zinvol is om over identiteiten te spreken, dat er zoiets is als iemands identiteit. Die aanname zullen we in deze lezing betwisten. Wat we ter discussie stellen is het idee dat er een continu en onveranderlijk “ik” is. Dit is de positie van de substraat- of ego-theorie, die intuïtief aantrekkelijk is, omdat we onszelf doorheen de tijd als hetzelfde ervaren. Daar tegenover staat de bundeltheorie zoals die door David Hume verdedigd werd en waarbij een persoon gezien wordt als een verzameling van de door de tijd heen veranderende eigenschappen. Als de bundeltheorie correct is, dan dienen we wel uit te leggen hoe het komt dat we onszelf als continu en onveranderlijk ervaren. We zullen beargumenteren dat de manier waarop we dingen ervaren vaak niet klopt, maar wel (evolutionair) heel erg handig is. Dat geldt ook voor hoe we onszelf ervaren: we ervaren onszelf als continu en onveranderlijk doorheen de tijd. We maken hierbij gebruik van de theorie van Thomas Metzinger. Tenslotte zullen we enkele consequenties van het niet bestaan van een onveranderlijke identiteit kort aangeven.
Waar: de Raadzaal van Het Raadhuis Udenhout,Slimstraat 2, 5071 EJ Udenhout.
Datum: donderdag 9 maart 2023.
Tijd: Inloop 19:45 uur, lezing 20:00 uur – 21:30 uur.
Entree: € 10,00 inclusief een kopje koffie of thee
Aanmelden en kaarten verkrijgbaar via: 🌐 www.bibliotheekmb.nl.

FilosofieGesprekken
In maart 2023 bieden we in een kleine groep alle ruimte om samen te praten en ideeën uit te wisselen in vervolg op het thema van het FilosofiePodium. De begeleiding is in handen van Anne Grefkens. Zij heeft een Master in de filosofie, is schrijver, journalist en docent.
De drie bijeenkomsten vinden plaats in de Bibliotheek Udenhout, Tongerloplein 15, Udenhout.
Data: donderdag 16, 23 en 30 maart.
Tijd: van 18:45-20:45 uur.
Aanmelden: via bibliotheek.
Entree: € 24,00 voor 3 gesprekken; Gedeeltelijke deelname is mogelijk voor € 8,50 per gesprek.

Contat50 logo WG3
Scroll naar boven