Terugblik Jaarvergadering

Donderdag 29 februari was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Contact50 keek terug op een geslaagd jaar 2023. Het bestuur sprak dank uit aan alle vrijwilligers en roemde de gegroeide samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Udenhout (SWOU).

Zoals gewoonlijk op een jaarvergadering werd aandacht besteed aan het jaarverslag van de secretaris en de verantwoording over de financiën door de penningmeester. In het bijzonder werd nog de aandacht gevestigd op succesvolle nieuwe initiatieven zoals de cursus valpreventie, de vitaliteitsdag en het koken met mensen met dementie.

Tijdens het slot van de bijeenkomst werden Henk Kuipers, Cees de Graaf en Henk Denissen herbenoemd als bestuursleden. Afscheid werd genomen van Lian Hoogstraten.

Na afloop van de jaarvergadering voerde Theatergroep Udenhout nog een interessant toneelstuk op. Na een ernstig begin, volgde een komische, feestelijke apotheose.


Een fotoreportage vind u op hier op onze website.

Contact50 Udenhout bestuur icon
Scroll naar boven