Van de voorzitter

Nu de Vitaliteitsdag en de cursus “in Balans” succesvol zijn afgesloten, gaan we vanaf volgende week met vertegenwoordigers van de gemeente Tilburg aan de slag om te kijken hoe we deze belangrijke activiteiten vast kunnen leggen, zodat ze standaard in het jaarprogramma van Contact50 en ook van andere KBO afdelingen in Tilburg komen. De evaluatie heeft aangetoond dat het wenselijk is deze activiteiten standaard op te nemen.

Sluiting Kruisgebouw.
Na de verkoop van het Kruisgebouw zijn de gesprekken met de gemeente Tilburg opgestart over hoe verder, nu er een tekort aan ruimten is ontstaan voor verenigingen en stichtingen. Tijdens het overleg is toegezegd dat voor de zomervakantie een plan gepresenteerd zal worden voor de korte termijn en een voor de langere termijn om deze tekorten aan ruimten op te lossen. Dit betekent onder andere dat de trouwzaal en de voorzieningen in de raadzaal aangepast worden, zodat deze ruimten gemakkelijker gebruikt kunnen worden.

Nieuwe naam voor KBO Brabant.
Leden hebben gekozen voor een nieuwe naam, Senioren Netwerk Brabant en Zeeland. De nieuwe naam laat nog even op zich wachten, omdat er nog wat stappen ondernomen moeten worden. De verwachting is dat de nieuwe naam op het congres van 1 juni 2024 officieel gepresenteerd zal worden.

Voorzitter Henk Kuijpers

Contact50 Udenhout jaarvergadering
Scroll naar boven