Aangifte Inkomstenbelasting / Toeslagen

Vanaf 1 maart 2022 moet de aangifte Inkomstenbelasting 2021 gedaan worden. Als dat voor u van toepassing is, hebt u daarover bericht van de Belastingdienst ontvangen.
Leden van Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel kunnen daarvoor gebruik maken van de diensten van een van onze belastinginvullers.

De belastinginvuller verzorgt samen met u de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien berekent deze uw recht op zorgtoeslag en eventuele huurtoeslag.

Er zijn enkele voorwaarden:

  • u dient lid te zijn van Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel;
  • bent u alleenstaande, dan mag uw bruto-inkomen niet hoger zijn dan € 35.000,00;
  • voor gehuwden geldt een gezamenlijk maximum bruto-inkomen van € 55.000,00;
  • het moet om een eenvoudige aangifte gaan.

De vrijwilliger die u met de aangifte helpt, maakt onkosten: printen en kopiëren, telefoneren en reizen. Daarvoor vragen we een bijdrage van € 6,00 per persoon.

Wilt u voor het eerst gebruik maken van de diensten van een belastinginvuller? Neem dan telefonisch contact op met de coördinator, Connie Slenders. U kunt uw voorkeur voor een van de belastinginvullers aan haar kenbaar maken; zie Jaarboekje 2022 p. 16 voor de beschikbare belastinginvullers.
Als uw aangifte in voorgaande jaren door een van onze belastinginvullers gedaan is, kunt u direct contact opnemen met deze persoon.

Zorgtoeslag / Huurtoeslag
Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag gelden andere voorwaarden dan voor huurtoeslag. Daardoor kan het voorkomen, dat u wel in aanmerking komt voor de ene toeslag, maar niet voor de andere.
Mensen die al vóór 1 januari 2022 recht hadden op zorgtoeslag en eventueel huurtoeslag, krijgen vanzelf de juiste toeslag vanuit de Dienst Toeslagen toegekend. Veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen invloed hebben op uw al bestaande recht op toeslagen.
In alle gevallen kan uw belastinginvuller berekenen waar u recht op heeft.

Beperkt huisbezoek vanwege Corona

Evenals voorgaande twee jaren zal door de veiligheidsmaatregelen vanwege de coronapandemie, bezoek aan huis maar zeer beperkt mogelijk zijn.
Evenals voorgaande twee jaren doet uw belastinginvuller er al het mogelijke aan om uw aangifte Inkomstenbelasting 2021 toch vóór 1 mei 2022 te doen. In een enkel geval zal een aanvrage van uitstel noodzakelijk zijn; ook die kan uw belastinginvuller verzorgen.
Het eerste contact met uw belastinginvuller verloopt telefonisch. Tijdens dit telefoongesprek krijgt u uitleg over de coronaveilige verdere gang van zaken.

Contact:

Kosten:

enkele aangifte € 6,00,
dubbele aangifte € 12,00.

Aangifte Inkomstenbelasting en Box 3
Er is veel te doen over de wijze waarop de Belastingdienst is omgegaan met de heffing op vermogen, zoals spaargeld en beleggingen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald, dat de heffing onwettig is. Voor de jaren 2013 tot 2016 wordt de Box 3-heffing automatisch voor iedereen die het betreft, gecorrigeerd.

Over de correctie van de Box 3-heffing van 2017 tot heden is nog niet veel bekend. Hoe de aanpassing van de Box 3-heffing in het programma Aangifte Inkomstenbelasting 2021wordt verwerkt, weten we op 1 maart. Als daar aanleiding toe is, bekijkt KBO-Brabant bezwaarmogelijkheden.

Contact:

Scroll naar boven