Marcel Nelissen

Coördinator werkgroep Biezenmortel.

Graag wil ik mij voorstellen aan u, lezers van de nieuwsbrief van Contact50.

Mijn naam is Marcel Nelissen; ik woon in Biezenmortel, maar ben geboren in Udenhout, waar ik ook de lagere school heb gevolgd. Daar heb ik leuke herinneringen aan. Ben getrouwd en ben vader van twee kinderen en opa van twee kleinkinderen.

Al jaren ben ik lid van de bejaardenbond die actief is op vele terreinen voor de ouderen in onze samenleving.

Tot mijn pensionering heb ik gewerkt bij van den Bersselaar Constructie. Mijn vrije tijd werd en wordt gevuld door activiteiten in verschillende functies bij voetbalvereniging V.C.B. Na jaren lidmaatschap van de politieke partij Algemeen Belang, kwam ik door de eerste herindeling terecht bij S95 in Haaren. Voor deze partij werd ik gekozen als raadslid, met de portefeuille sociale zaken;maar ook ruimtelijke ordening was een mooie portefeuille. Na de laatste herindeling kwam Biezenmortel weer bij Udenhout, waardoor ik geen deel meer uitmaak van de raad.

In een kleine gemeenschap als Biezenmortel kennen de meest mensen elkaar wel. Zo sprak ik wel eens met Piet Priems over de ouderen in Biezenmortel waarvoor hij vele jaren actief is geweest, net als Jan van Roessel. Voor hen begonnen de jaren te tellen. Daarom vroegen ze me of ik iets wilde betekenen voor de ouderen. Nu het raadswerk is weggevallen, ga ik, mede op verzoek van Jan van Roessel, proberen iets te betekenen voor de ouderen van Biezenmortel.

Graag zie ik vooral dat activiteiten behouden blijven binnen onze kern. Verder vind ik het belangrijk dat er meer duidelijkheid is bij de mensen, met name ouderen, over wat hun te wachten staat als ze naar een instelling voor langdurige zorg gaan. Wat kost het en wat krijg ik er voor terug, wat zijn de verplichtingen van de instelling. Hopelijk lukt het mij om hieraan de komende tijd een bijdrage te leveren.

Contact50 Marcel Nelissen
Scroll naar top