Handig om te weten in Biezenmortel

Hieronder vindt u verwijzingen naar informatie of websites op het gebied van maatschappelijke ondersteuning:

Informatie over Zorg en Welzijn
Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg voor hun inwoners. De Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijke zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Inwoners van Biezenmortel kunnen voor uitgebreide informatie over zorg en welzijn de website van de gemeente Haaren raadplegen. Op de eerste pagina van de website klikt u dan Loket Wegwijs aan.

Loket Wegwijs gemeente Haaren
U kunt voor advies en vragen op het gebied van inkomensondersteuning, zorg en welzijn en wonen en voor hulp van de sociaal werkers van ContourdeTwern terecht bij Loket Wegwijs van de gemeente Haaren. U kunt telefonisch een afspraak maken tel. 0411-655 990, elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Als u zelf niet in staat bent om te komen, dan kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek. Een medewerker van Loket Wegwijs komt dan bij u thuis. Op de website van de gemeente Haaren vindt u veel meer informatie over Loket Wegwijs.
Bezoekadres
Gemeentehuis Mgr. Bekkersplein 2
5076 AV Haaren.

Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo
De Wmo is erop gericht dat mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen en actief kunnen meedoen in de samenleving, ook als zij met een beperking of een belemmering te maken hebben. Ook ondersteuning van mantelzorgers valt nu onder de Wmo.
U moet uw Wmo-aanvrage indienen bij Loket Wegwijs van Gemeente Haaren.

Regelingen Laag inkomen
Ook voor meer informatie over regelingen om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen, kunt u terecht bij Loket Wegwijs.
Gemeente Haaren heeft onder andere een Welzijnsfonds voor deelname aan allerlei activiteiten of voor een lidmaatschap bij een vereniging.

Sociaal werkers ContourdeTwern

De sociaal werkers van ContourdeTwern zijn er o.a. voor vragen over mantelzorg.
Voor meer informatie hierover kunt u ook weer terecht bij Loket Wegwijs.

Vincentiusvereniging Udenhout & Biezenmortel

contact50 udenhout vincentiusverenigingVincentiusvereniging Udenhout & Biezenmortel is een vrijwilligersorganisatie die al op 6 oktober 1910 in Udenhout werd opgericht. Meer informatie hierover kunt u lezen hun website.
Het doel van de vereniging is hulp bieden aan inwoners van Udenhout en Biezenmortel met financiële problemen.

De vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht en de vereniging heeft geen enkele relatie met Huize Sint Vincentius in Udenhout.

Wilt u weten of zij u kunnen helpen, bel dan 06 1365 1164. U krijgt dan contact met een bestuurslid van de Vincentiusvereniging of u kunt uw naam en telefoonnummer inspreken en dan wordt u teruggebeld. Voor meer informatie kunt u ook op donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.30 uur terecht bij Dorpsloket U in de bibliotheek van Udenhout telefoon: 06 1355 0930.

Uurtje-Buurtje

contact50 udenhout uurtje buurtjeOp de website van Uurtje-Buurtje komen vraag en aanbod van vrijwillige diensten in Udenhout en Biezenmortel bij elkaar. Het is een online platform waar mensen zich kunnen aanmelden voor het aanbieden van hulp of voor het vragen van hulp. Het is niet verplicht om een tegenprestatie aan te bieden wanneer er hulp gevraagd wordt. Een hulpvrager mag meerdere hulpvragen plaatsen.

Hulpaanbieders kunnen benaderd worden door hulpvragers, maar zij kunnen zelf ook actief zoeken naar hulpvragen waar zij graag op willen reageren. Als hulpvrager bepaalt u zelf voor wie uw hulpvraag zichtbaar is. Meer informatie over Uurtje-Buurtje kunt u vinden op de website of u kunt mailen naar buurteam@uurtje-buurtje.nl.

Tijdens de openingstijden van Dorpsloket U kunt u daar ook terecht om samen met een vrijwilliger vraag en aanbod te bekijken of een hulpvraag te plaatsen of om hulp aan te bieden.

Zorgstichting ’t Heem

contact50 udenhout t-heemZorgstichting ’t Heem biedt wijkverpleging, zorg in vier woonzorglocaties en activiteiten aan senioren in Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. Ouderen die niet in een van de zorglocaties wonen, kunnen toch gebruik maken van enkele diensten: Mee-eten in het restaurant, de maaltijdservice die maaltijden bij u thuis bezorgt en de boodschappenservice voor boodschappen die bij u thuis bezorgd worden.

Veel meer informatie hierover is te vinden op hun website.

Tijdens de openingstijden van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.00 uur tot 16.30 uur kunt u bellen voor al uw vragen over wonen en zorg en over het gebruik maken van diensten als u niet in een zorgcentrum woont.
Telefoon: 013 5229 150.

Bezoekadres: Slimstraat 2a, Udenhout
Postadres: Zorgstichting ’t Heem, Postbus 62, 5070 AB Udenhout
e-mail: infozorg@t-heem.nl

De vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht en de vereniging heeft geen enkele relatie met Huize Sint Vincentius in Udenhout.

Wilt u weten of zij u kunnen helpen, bel dan 06 1365 1164. U krijgt dan contact met een bestuurslid van de Vincentiusereniging of u kunt uw naam en telefoonnummer inspreken en dan wordt u teruggebeld.
Voor meer informatie kunt u ook op donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.30 uur terecht bij Dorpsloket U in de bibliotheek van Udenhout; 06 1355 0930.

Scroll naar top