KBO Biezenmortel


bestuurslid KBO Udenhout

Jan van Roessel
Winkelsestraat 33
5074 ND Biezenmortel
tel. 013-511 1619
e-mail: familievanroessel@home.nl

coördinator jeu de boules

Riet de Groot
Winkelsestraat 9
5074 PA Biezenmortel
tel. 013-511 1433

coördinator kaarten

Cor Maas
Biezenmortelsestraat 51
5074 RB Biezenmortel
tel. 0411-64 1631

coördinator wandelen

Peter Verstijnen
Winkelsestraat 10
5074 NE Biezenmortel
tel. 013-511 2838

coördinator biljarten

Bart Vissers
Capucijnenstraat 13
5074 PE Biezenmortel
tel. 013-511 1354
e-mail: bajovissers@ziggo.nl

lid werkgroep PR KBO Udenhout,
correspondent Biezenmortel

Bart Vissers
Capucijnenstraat 13
5074 PE Biezenmortel
tel. 013-511 1354
e-mail: bajovissers@ziggo.nl

Een overzicht van de activiteiten vindt u op deze pagina.

Contributie

KBO Biezenmortel incasseert de jaarlijkse contributie en de bijdragen aan activiteiten middels automatische incasso.Wie geen machtiging voor automatische incasso afgeeft, dient er zelf zorg voor te dragen, dat de contributie in de maand januari wordt betaald. Deze bedraagt voor 2018 € 22,50. Maak daarvoor gebruik van de volgende gegevens:

IBAN NL58 RABO 0152 0931 68
t.n.v. KBO afd. Biezenmortel
onder vermelding van: contributie KBO .


Samenwerking met KBO Udenhout
Voor de volgende werkgroepen werkt KBO Biezenmortel intensief samen met KBO Udenhout:

Belangenbehartiging
Voor hulp bij uw administratie, voor de aangifte inkomstenbelasting en de aanvrage van toeslagen, voor advies over en aanvragen van voorzieningen in verband met WMO en Kern-AWBZ kunt u contact opnemen met de coördinator van de werkgroep Belangenbehartiging.

PR
De werkgroep PR van de KBO’s Biezenmortel en Udenhout informeert u elf maal per jaar in de Nieuwsbrief over algemeen nieuws dat voor u als senior van belang kan zijn, over nieuwe activiteiten en hoe u zich aan kunt melden voor activiteiten. De Nieuwsbrief wordt samen met ONS, het blad van KBO-Brabant, bij onze leden bezorgd. Ook verzorgt deze Werkgroep de wekelijkse informatie in de Wegwijzer en voert waar nodig actie.

de Vorselaer
Scroll naar top