Jaarvergadering 2022

Aanmelden

De statuten schrijven voor dat we elk jaar in de maand maart een jaarvergadering houden. Door de coronamaatregelen was dat echter een onmogelijke opgave. De huidige voorschriften maken het nu mogelijk om deze maand in ‘t Plein een bijeenkomst te plannen.
Het bestuur van Contact50 nodigt alle leden dan ook van harte uit voor de jaarvergadering van 2022 op woensdag 30 april 2022.

We stellen het erg op prijs als u zich vooraf aanmeld. Daarvoor bieden we tot en met 13 april de volgende mogelijkheden:

 • U meldt u telefonisch aan bij het secretariaat ☎ 013-511 2348.
 • U meldt u aan met het formulier hiernaast

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Mededelingen / afmeldingen.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Notulen van de vorige jaarvergadering op 30/09/2021.
 6. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2021.
 7. Verslag kascontrolecommissie.
 8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 9. Verslag over de jaarrekening van 2021.
 10. Begroting 2022.
 11. Vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2023.
 12. Benoeming en verkiezing bestuursleden.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Aansluitend laten we u kennis maken met de Social App. Bedenker Rob Geurts laat zien hoe met behulp van moderne middelen ouderen in Helvoirt en Tilburg met elkaar in contact zijn en blijven. De Gemeente Tilburg ondersteunt een vijftal proefprojecten, waaronder ook in Udenhout en Biezenmortel.

Namens het bestuur Contact50
Wil Haans, secretaris.

ad 5: De agenda van deze vergadering, de notulen van de jaarvergadering 2021, het jaarverslag 2021 inclusief financieel overzicht, kunt u inzien in en/of downloaden als u bent ingelogd op deze site. U vindt dan een verwijzing naar de documenten onder de kop Voor leden. U kunt deze stukken ook opvragen bij de secretaris, ☎ 511 2348.

ad 7: De balans en de gecomprimeerde exploitatierekening kunt u na een afspraak inzien bij penningmeester Stef Aldenhuijsen, ☎ 511 1294.

ad 12: Aftredend is: Hein Abbing.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Stef Aldenhuijsen en Gerda Coret.
Kandidaten: Henk Kuijpers, Marcel Nelissen.

Leden kunnen schriftelijk tot 72 uur voor aanvang van de vergadering kandidaten voor een bestuursfunctie bij het se­cre­ta­ri­aat voordragen.

Na afloop van de vergadering bieden we u, onder het genot van een drankje, de gelegenheid om uw ervaringen van het afgelopen jaar met elkaar te delen.
We hopen zoveel mogelijk leden te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten,

Contact:

Plaats:

Ontmoetingscentrum ′t Plein, Udenhout.

Datum:

woensdag 20 april 2022.

Tijd:

14:00 uur.

Privacy:

Op uw inschrijving is de verklaring omtrent de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.

  Voor elke deelnemer een afzonderlijk formulier invullen a.u.b.

  Aanhef: (verplicht)
  DhrMw

  Naam: (verplicht)

  huisnr.*
  Woonplaats: (verplicht)

  Telefoon: (gewenst)

  Uw e-mailadres: (gewenst)

  KBO lidmaatschapsnummer:

  Meldt zich aan voor de ALV 2022

  Privacy verklaring (verplicht)
  Ik ben bekend met de eerder genoemde verklaring AVG

  Opmerking:

  Contact50 Ledenvergadering
  Scroll naar top