Werkgroep Belangenbehartiging

De leden van de werkgroep Belangenbehartiging zetten zich van oudsher geheel belangeloos, maar met veel verstand van zaken in op het terrein van vragen en eisen die de Overheid aan haar burgers stelt.
De werkgroepleden begeleiden onze leden ook bij het verkrijgen van ondersteunende mogelijkheden van de Overheid.

Drie soorten werkzaamheden
De werkzaamheden van de belastinginvullers betreffen de jaarlijkse Aangifte Inkomstenbelasting, en de aanvrage van en controle op huurtoeslag en zorgtoeslag.
Bij de aanvrage van hulpmiddelen en zorg vanuit de WMO begeleiden onze ouderenadviseurs en cliëntondersteuners onze leden.
Enkele van onze thuisadministrateurs helpen om de administratie van leden op orde te krijgen en te houden. Al onze vrijwilligers houden zich aan de geheimhoudingsplicht. Deze diensten blijven vanzelfsprekend voor de toekomst behouden.

Uitbreiding werkzaamheden
Onze vereniging heeft intussen te maken met een toename van vragen op andere terreinen. Dat komt voort uit de sociale en maatschappelijke verschuivingen, die eerder geschetst zijn.
Voorbeelden zijn vragen als: wel of geen partnerpensioen afsluiten; op welk moment kleine pensioenen afkopen; mag ik een aanleunwoning voor mijn moeder in de achtertuin bouwen; hoe zit het dan met haar AOW, huurtoeslag en zorgtoeslag en met mijn inkomen; helpt u ook bij problemen met rijbewijskeuring en –verlenging; hoe zit het met het kindgebonden budget?
Het zijn allemaal vragen van de jonge oudere, de Udenhout(st)er tussen de vijftig en het pensioen.
Binnen onze vereniging Contact50, breidt de werkgroep Belangenbehartiging de komende tijd zijn werkzaamheden flink uit met onderwerpen, waarmee senioren tot hun ouderdomspensioen te maken kunnen krijgen. Voor u alle reden om eens contact op te nemen met de coördinator.

Contactpersoon:

Connie Slenders

Telefoon:

013-511 2512

e-mail:

wegwijzer

Belangenbehartiging bestrijkt de volgende gebieden:

  • Inkomsten, Zorg- en Huurtoeslag
  • Thuisadministratie
  • Faciliteiten Wmo en AWBZ
  • De Sociaal werker van de ContourDeTwern
Scroll naar top