Werkgroep Belangenbehartiging

Opkomen voor de belangen van ouderen is een van de belangrijkste doelen van Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel.

De leden van de Werkgroep Belangenbehartiging, allen vrijwilliger, richten zich in het bijzonder op rechten die door de Gemeente en de Rijksoverheid aan ouderen worden geboden en plichten die worden opgelegd.
Kunt u geen wijs meer uit de wet- en regelgeving? Wilt u graag hulp bij formulieren invullen en aanvragen doen? Is uw administratie een chaos aan het worden? Gespecialiseerde vrijwilligers staan voor u klaar.

Scholing en informatie-uitwisseling
Voor deze gevoelige onderwerpen is het van belang dat de vrijwilligers goede kennis hebben van wetgeving en mogelijkheden, maar zeker ook kundig zijn in formulieren invullen, aanvragen doen en documenten uitzoeken en ordenen. Daarom verplichten zij zich om deel te nemen aan scholing, informatiebijeenkomsten en informatie-uitwisseling.

KBO-Brabant
Onze seniorenvereniging kan gebruik maken van de diensten van KBO-Brabant. Deze organisatie volgt de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen nauwlettend en komt in actie, wanneer de belangen van ouderen dreigen te worden geschaad. Daarnaast verzorgt zij de noodzakelijke scholingen en informatievoorzieningen: voor onze vrijwilligers een belangrijk, zelfs bijna onmisbaar instituut!

Onze diensten
Leden Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel kunnen gebruik maken van de volgende diensten:

Thuisadministratie
De vrijwillige thuisadministrateur ordent samen met u de post van verzekeringen, pensioen en AOW, woningbouwvereniging, Gemeente en Belastingdienst en bergt deze documenten in een speciaal ontwikkelde ordner op.

Inkomstenbelasting, Zorg- en Huurtoeslag, Kindgebonden budget
De vrijwillige belastinginvuller helpt u bij het invullen van het formulier van de Aangifte Inkomstenbelasting, gaat na of u recht hebt op huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget en kan deze toeslagen aanvragen.
U moet aan enkele voorwaarden voldoen en deze dienst is niet gratis: aangifteformulier 1 persoon: € 6,00 en aangifteformulier 2 personen: € 12,00.

Faciliteiten Wmo
De vrijwillige ouderenadviseur helpt u bij het aanvragen van een financiële bijdrage van de Gemeente in de kosten van bijvoorbeeld noodzakelijke hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning en andere noodzakelijke voorzieningen; ook kan de adviseur u bijstaan bij het aanvragen van indicaties en tegemoetkomingen.

Financiële keuzes als partner wordt opgenomen in een WLZ-instelling
Eind 2020 is KBO-Brabant gestart met de werkgroep Financiële keuzes als partner wordt opgenomen in een WLZ-instelling. De leden van deze werkgroep kunnen hulp bieden bij het maken van keuzes als een partner opgenomen wordt in een WLZ-instelling. Hierbij moet u denken aan de keuzes die te maken hebben met alleenstaanden-AOW en fiscaal partnerschap. Deze keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Het is daarom verstandig deze gevolgen uit te laten rekenen. Wacht dus met het maken van deze keuzes totdat u weet wat financieel verstandig is.

Geheimhouding
Het spreekt vanzelf dat de vrijwilligers in hun werk volledige privacy en geheimhouding betrachten.

Denkt u in aanmerking te komen voor een van bovengenoemde faciliteiten en wilt u gebruik maken van onze diensten, neem dan contact op met:

Contact:

wegwijzer

Belangenbehartiging bestrijkt de volgende gebieden:

  • Inkomstenbelasting
  • Zorg- en Huurtoeslag
  • Thuisadministratie
  • Faciliteiten Wmo
  • Bij opname van een partner in een WLZ-instelling
Scroll naar top