Werkgroep Projecten

Contact50 coördineert enkele projecten voor een bredere doelgroep dan alleen de eigen leden. Bij de uitvoering hiervan zijn veel gedreven vrijwilligers betrokken die ervoor gezorgd hebben dat deze voorzieningen niet meer in ons dorp weg te denken zijn.

’t Koffiemomentje
′t Koffiemomentje is een vrijwilligersproject voor ouderen vanaf 55 jaar uit Udenhout en Biezenmortel, die om uiteenlopende redenen niet goed meer in staat zijn sociale contacten voor zichzelf te organiseren en daarbij hulp kunnen gebruiken. Een keer per week tijdens een gezellige ochtend, nemen ze onder ’t genot van een kopje koffie de week door en spelen ze dan bijvoorbeeld een spelletje. Dit alles onder begeleiding van vrijwilligers, die de deelnemers ook thuis ophalen als dat nodig is en weer thuisbrengen na de gezamenlijke lunch.

De wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in Udenhout bekijken of iemand kan deelnemen aan ’t Koffiemomentje.

Door hun deelname aan ’t Koffiemomentje blijven deze ouderen binnen onze gemeenschap actief, houden ze een sociaal netwerk en blijven ze betrokken bij hun omgeving. Hun mantelzorgers hebben dan ook even wat tijd voor zichzelf.
In het Kruisgebouw aan de Zeshoevenstraat zijn er op dit moment drie groepen actief, op dinsdag, woensdag en donderdag. De kosten voor deelname zijn € 2,50 per keer.

Inlichtingen inwinnen en aanmelden kan door op een van de ochtenden even binnen te lopen of te bellen met een van de coördinatoren.

Coördinator voor dinsdag: 📱 06 26 81 23 28
Coördinator voor woensdag: 📱 06 20 12 78 91
Coördinator voor donderdag: 📱 06 14 55 25 21

RepairCafé Udenhout
In het najaar van 2020 zijn we na een vertraging door de coronapandemie gestart met het RepairCafé Udenhout. Met het technieklokaal van basisschool de Wichelroede hebben we een fantastische locatie die voldoet aan alle voorwaarden en wensen. Het motto – Weggooien mooi niet – van RepairCafé Nederland brengen we hier in praktijk.
Een groep enthousiaste en deskundige vrijwilligers staat klaar om uw defecte toestellen of kapotte huisraad en kleding te repareren. Elke eerste zaterdag van de maand is het RepairCafé open van 10:00 uur – 13:00 uur. Een speciale vlag markeert de ingang aan het Kloosterpad.
Inlichtingen:
Website: www.repaircafe.contact50udenhout.nl

Duofiets Sinds enige tijd kunnen alle bewoners van Udenhout die niet meer zelf kunnen fietsen, bij goed weer samen met de fietsvrijwilligers van de werkgroep Duofietsen een fijne fietstocht maken. Ook inwoners van Biezenmortel kunnen gebruik maken van de duofiets. U wordt opgehaald en thuisgebracht. Voor het aanvragen van een fietstocht kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 11:30 uur bellen naar 📱 06 22 85 19 62.
Werkgroep Dementievriendelijk Udenhout-Biezenmortel Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie, zowel direct als indirect. Iedereen van buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging kan iets doen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie een volwaardig lid van onze samenleving zijn. Dat vraagt om een positieve houding van iedereen. De werkgroep tracht door middel van voorlichting het onderwerp dementie beter onder de aandacht te brengen. Ze probeert dat op verschillende manieren vorm te geven. Bovendien is er een nauwe samenwerking met de lotgenotengroep voor mantelzorgers in Berkel-Enschot. Deze groep komt regelmatig bijeen om ervaringen te kunnen delen. Wilt u meer weten, zoek dan contact met: Dorpsloket Udenhout, 📱 06 13 55 09 30; 📧 dorpsloketu@gmail.com.

Contact:.

Contact50 Koffiemomentje
Contact50 Repaircafe
Contact50 Udenhout duofietsd
Contact50 Udenhout logo DVU
Scroll naar top