Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening  gegevensbescherming (wet ter bescherming van uw privacy) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Elke organisatie/vereniging moet dan aan enkele voorwaarden voldoen die betrekking hebben op het vergaren en beheren van persoonsgegevens. Een van de voorwaarden is dat u in kennis wordt gesteld van de gegevens die van u worden gebruikt en bewaard. Met deze publicatie voldoen we aan die voorwaarde.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Contact50 bewaart uw persoonsgegevens, als u deze zelf aan ons verstrekt, omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij bewaren/gebruiken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN

Waarom we gegevens nodig hebben
Contact50 verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

  • het afhandelen van uw betaling;
  • verzenden van onze nieuwsbrief;
  • contact met u op te nemen als dit nodig is.

Hoe lang we gegevens bewaren
Contact50 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Contact50 verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt daarvoor een verzoek indienen bij het secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. U dient, ter bescherming van de privacy, in deze kopie de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Contact50 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Contact 50 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.

Udenhout, 1 januari 2019

Scroll naar boven