Samenwerking met andere organisaties

Wij realiseren ons, dat bij het waarmaken van onze ambities samenwerking met andere partijen noodzakelijk is. Daarom willen we graag samenwerken met de instellingen, verenigingen en stichtingen die in Udenhout voor onze doelgroepen een meerwaarde kunnen betekenen. Dat kan op veel manieren gestalte en inhoud krijgen.

Te denken valt aan het bieden van huisvesting voor diverse van onze activiteiten. Hiervoor maken we graag gebruik van de faciliteiten die Stichting De PeppelSWO UdenhoutDe Bibliotheek en De Eikelaar ons kunnen bieden.
Momenteel wordt door de Dorpsraad onderzocht of er in het dorp behoefte is aan een breed toegankelijk ontmoetingscentrum. Contact50 herkent deze lacune. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek stellen wij de beslissing over wel of geen eigen accommodatie uit en gaan we op de huidige voet verder.

Daarnaast krijgt samenwerking gestalte in het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten. Het meest concrete voorbeeld ervan is ′t Koffiemomentje. Aan de wieg ervan stonden ContourdeTwernKBO UdenhoutSWO UdenhoutThebe en De Zonnebloem. De eindverantwoordelijkheid voor dit project, dat geheel op vrijwilligers draait, ligt bij de werkgroep Projecten van onze vereniging.

Tot slot gaat Contact50 in de toekomst vaker deelnemen aan projecten die van belang zijn voor alle senioren in Udenhout. Dit zijn projecten, waarin verschillende partijen deelnemen.
Zo zit Contact50 momenteel aan tafel bij het project Aan de slag met je huis. Dit is een project dat de Gemeente Tilburg in het kader van de klimaatdoelen wil uitvoeren. Hierin treden De DorpsraadEnergie Coöperatie Udenhout en Contact50 als adviseurs op.
Het project Dementievriendelijk Udenhout is momenteel het breedste samenwerkingsverband waaraan we deelnemen. Daarin werken we onder andere samen met ThebeContourdeTwernDe Bibliotheek, de Udenhoutse zorgboerderijen, de dementieconsulente van Stichting De Wever en enkele particulieren. De projectgroep wil begrip voor het verschijnsel dementie kweken onder de Udenhoutse bevolking.

De bestaande samenwerkingsvormen willen we graag voortzetten. Doen er zich nieuwe vormen van samenwerken voor, dan neemt Contact50 daar vanzelfsprekend aan deel.

samenwerking
Scroll naar boven