Een vereniging in beweging.

Contact50 en de toekomst
We richten ons in eerste instantie op alle inwoners van Udenhout vanaf ongeveer 50 jaar. Om voor al deze inwoners aantrekkelijk te zijn en te blijven, denken we vanuit verschillende doelgroepen. Leeftijd is daarbij niet het bepalende kenmerk, maar veelal de leefstijl: het geheel aan mogelijkheden, verwachtingen en gewoonten.
De een zal zich goed herkennen in een van de volgende typeringen; voor de ander zal dat wat minder gelden. Globaal zien we het volgende beeld.

De eerste groep wordt gevormd door jonge senioren, globaal tussen 50 en 68 jaar. Zij nemen nog deel aan het arbeidsproces of hebben (tijdelijk) een uitkering, hebben weinig vrije tijd, hebben het druk, zijn nog mobiel, vitaal en actief. Zij zijn onafhankelijk.

Tot de tweede groep rekenen we senioren in de leeftijd globaal tussen 68 en 75 jaar. Zij hebben veel vrije tijd en vervullen vaak al dan niet als vrijwilliger aanvullende functies. Zij zijn actief, ondernemend en zelfstandig. Zij zijn reislustig en vitaal.

Senioren vanaf 75 jaar vormen de derde groep. Zij zijn minder vitaal en mobiel, hebben dicht bij huis behoefte aan sociale activiteit en ontmoeting. Zij hebben te maken met een toenemende afhankelijkheid van ondersteuning en zorg.

Deze drie leefstijlen zijn herkenbaar in de verschillende activiteiten die Contact50 organiseert en onderneemt. Dat is van belang bij ontmoeting en ontspanning, bij cursussen maar ook bij de verschillende vormen van belangenbehartiging.
Ook steeds meer jongere mensen krijgen te maken met de effecten van de vergrijzing in ons dorp. Wat kunnen we voor elkaar betekenen en wat kunnen we bijdragen om het dorp voor iedereen prettig en leefbaar te houden.

Meer informatie? Maandelijks vindt u in onze nieuwsbrief ContActueel en op onze website gegevens over activiteiten, data, kosten en aan­melden. Neem gerust contact op met het secretariaat of met de contactpersoon die bij de activiteit vermeld staat.
Beter nog misschien: loop een keertje binnen bij een van onze activiteiten.
Contact50 heet u van harte welkom, als lid, als vrijwilliger of als deelnemer aan een van onze activiteiten.

Een vereniging in beweging
Scroll naar boven