Handig om te weten Udenhout en Biezenmortel

Hulpcentrale Udenhout – Berkel-Enschot

Contact50 Hulpcentrale UBE

Stichting Hulpcentrale UBE is een vrijwilligersorganisatie die in 2003 is opgericht met als doel inwoners van Udenhout en Berkel-Enschot te helpen met het oplossen van kleine dagelijkse problemen. Vanaf 1 januari 2021 gaat ook Biezenmortel horen bij het werkgebied van de Hulpcentrale en kunnen inwoners van Biezenmortel dus ook om hulp vragen.

Elke inwoner van Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot kan, ongeacht leeftijd, een beroep doen op de Hulpcentrale voor kortdurende hulp. Denk daarbij aan:

  • vervoer van en naar ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut;
  • kleine karweitjes rondom huis;
  • boodschappen doen als u dat voor korte tijd niet kunt;
  • advies en verwijzing.

U kunt hen op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 altijd bereiken op ☎ 013 503 0919

’t Koffiemomentje
‘ t Koffiemomentje is een vrijwilligersproject voor ouderen vanaf 55 jaar uit Udenhout en Biezenmortel, die om uiteenlopende redenen niet goed meer in staat zijn sociale contacten voor zichzelf te organiseren en daarbij hulp kunnen gebruiken. Een keer per week tijdens een gezellige ochtend, nemen ze onder ’t genot van een kopje koffie de week door, spelen bijvoorbeeld een spelletje en hebben een gezamenlijke lunch. Als het nodig is worden de deelnemers thuis opgehaald en weer teruggebracht.

De wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in Udenhout en Biezenmortel bekijken of iemand kan deelnemen aan ’t Koffiemomentje.

Door hun deelname aan ’t Koffiemomentje blijven deze ouderen binnen onze gemeenschap actief, houden ze een sociaal netwerk en blijven ze betrokken bij hun omgeving. Hun mantelzorgers krijgen bovendien wat tijd voor zichzelf.
In het Kruisgebouw aan de Zeshoevenstraat zijn er op dit moment drie groepen actief, op dinsdag, woensdag en donderdag. De kosten voor deelname zijn € 2,50 per keer.

Inlichtingen inwinnen en aanmelden kan door op een van de ochtenden even binnen te lopen of te bellen met een van de coördinatoren.

Coördinator voor dinsdag: 📱 06 26 81 23 28
Coördinator voor woensdag: 📱 06 20 12 78 91
Coördinator voor donderdag: 📱 06 14 55 25 21

RepairCafé Udenhout

Contact50 RepaircafeMet het technieklokaal van basisschool de Wichelroede hebben we een fantastische locatie voor het organiseren van ons RepairCafé. Het motto – Weggooien mooi niet – van RepairCafé Nederland brengen we hier in praktijk.
Een groep enthousiaste en deskundige vrijwilligers staat klaar om uw defecte toestellen of kapotte huisraad en kleding te repareren. Elke eerste zaterdag van de maand is het RepairCafé open van 10:00 uur – 13:00 uur.
Een speciale vlag markeert de ingang aan het Kloosterpad.
Inlichtingen:
🌐 www.repaircafe.contact50udenhout.nl;
Cees de Graaf, 📧 proj@contact50udenhout.nl;
Wil Haans, 📧 repaircafe@contact50udenhout.nl.

Contact50 Udenhout duofietsdSamen op de duofiets

Sinds enige tijd kunnen alle bewoners van Udenhout die niet meer zelf kunnen fietsen bij goed weer samen met de fietsvrijwilligers van de werkgroep Duofietsen een fijne fietstocht maken. Ook inwoners van Biezenmortel kunnen gebruik maken van de duofiets. U wordt opgehaald en thuisgebracht.
Voor het aanvragen van een fietstocht kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 11:30 uur bellen naar 📱 06 22 85 19 62.

DVU logoDementievriendelijk Udenhout-Biezenmortel
Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie, zowel direct als indirect. Iedereen van buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging kan iets doen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie een volwaardig lid van onze samenleving zijn. Dat vraagt om een positieve houding van iedereen. De werkgroep tracht door middel van voorlichting het onderwerp dementie beter onder de aandacht te brengen. Ze probeert dat op verschillende manieren vorm te geven.
In samenwerking met Dementievriendelijk Berkel-Enschot worden enkele gezamenlijke projecten ter hand genomen.
Wilt u meer weten, zoek dan contact met:
Dorpsloket Udenhout, 📱 06 13 55 09 30, 📧 dorpsloketu@gmail.com;
Cees de Graaf, 📧 proj@contact50udenhout.nl.

Uurtje-Buurtje

contact50 udenhout uurtje buurtjeOp de website van Uurtje-Buurtje komen vraag en aanbod van vrijwillige diensten in Udenhout en Biezenmortel bij elkaar. Het is een online platform waar mensen zich kunnen aanmelden voor het aanbieden van hulp of voor het vragen van hulp. Het is niet verplicht om een tegenprestatie aan te bieden wanneer er hulp gevraagd wordt. Een hulpvrager mag meerdere hulpvragen plaatsen.

Hulpaanbieders kunnen benaderd worden door hulpvragers, maar zij kunnen zelf ook actief zoeken naar hulpvragen waar zij graag op willen reageren. Als hulpvrager bepaalt u zelf voor wie uw hulpvraag zichtbaar is. Meer informatie over Uurtje-Buurtje kunt u vinden op de website of u kunt mailen naar 📧 buurteam@uurtje-buurtje.nl.

Tijdens de openingstijden van Dorpsloket U kunt u daar ook terecht om samen met een vrijwilliger vraag en aanbod te bekijken of een hulpvraag te plaatsen of om hulp aan te bieden.

Vincentiusvereniging Udenhout & Biezenmortel

contact50 udenhout vincentiusverenigingVincentiusvereniging Udenhout & Biezenmortel is een vrijwilligersorganisatie die al op 6 oktober 1910 in Udenhout werd opgericht. Meer informatie hierover kunt u lezen hun website.
Het doel van de vereniging is hulp bieden aan inwoners van Udenhout en Biezenmortel met financiële problemen.

De vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht en de vereniging heeft geen enkele relatie met Huize Sint Vincentius in Udenhout.

Wilt u weten of zij u kunnen helpen, bel dan ☎ 06 1365 1164 en spreek zo nodig de Voicemail in.
U kunt ook een mail sturen naar 🌐  vincentiusvereniging@gmail.com en uw telefoonnummer doorgeven. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Voor meer inlichtingen kunt u ook op donderdagmiddag tussen 13:00 uur en 15:30 uur terecht bij 🌐 Dorpsloket U in de 🌐 bibliotheek van Udenhout06 13 55 09 30.

Zorgstichting ’t Heem

contact50 udenhout t-heemZorgstichting 🌐 ’t Heem biedt wijkverpleging, zorg in vier woonzorglocaties en activiteiten aan senioren in Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. Ouderen die niet in een van de zorglocaties wonen, kunnen toch gebruik maken van enkele diensten: Mee-eten in het restaurant, de maaltijdservice die maaltijden bij u thuis bezorgt en de boodschappenservice voor boodschappen die bij u thuis bezorgd worden. Veel meer gegevens hierover zijn te vinden op hun 🌐 website.

Tijdens de openingstijden van 08:30 uur tot 17:30 uur kunt u bellen voor al uw vragen over wonen en zorg en over het gebruik maken van diensten als u niet in een zorgcentrum woont. U kunt ook telefonisch contact opnemen met een van de zorgadviseurs van ’t Heem:
Rineke Vugs 📱 06 51 29 63 20 of
Yolande van Meurs 📱 06 20 51 12 09.
U kunt ook een mail sturen naar 📧 zorgadviseur@t-heem.nl om meer inlichtingen te vragen.

Dorpsloket U in Udenhout

De geschoolde vrijwilligers met geheimhoudingsplicht van Dorpsloket U helpen u met al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, inkomen en overige maatschappelijke diensten, zoals Uurtje-Buurtje. Zij werken samen met ContourdeTwern, Thebe, Zorgstichting ’t Heem en de gemeente Tilburg. Een afspraak maken is niet nodig, maar het mag wel.

Locatie: Bibliotheek,Tongerloplein 15, 5071 CX Udenhout
Tijd: dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
📱 06 13 55 09 30, alleen tijdens openingsuren bereikbaar.
📧 dorpsloketu@gmail.com.

Informatie over zorg en welzijn

Sinds 2015 zijn de gemeentes in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg voor hun inwoners. De gemeente Tilburg geeft de informatie over zorg en welzijn vooral op haar websites 🌐 www.tilburg.nl en 🌐 www.t-helpt.nl, maar gelukkig kunt u in Udenhout ook op een meer persoonlijke manier informatie krijgen bij Dorpsloket U, de sociaal werkers van 🌐 ContourdeTwern in Udenhout en Biezenmortel, bij de Cliëntondersteuners en de vrijwillige ouderenadviseurs van Contact50.

Daarnaast is het ook altijd mogelijk om inlichtingen in te winnen bij 🌐 Loket Z in Tilburg.

De gemeente Tilburg is telefonisch bereikbaar onder ☎ 14013. Dit is een gezamenlijk telefoonnummer voor gemeentes in de regio. Voor dit nummer komt geen netnummer, ook niet als u mobiel belt. Er wordt u gevraagd om de naam in te spreken van de gemeente die u nodig hebt. Daarna wordt u meteen doorverbonden met een medewerker van gemeente Tilburg.

Sociaal werkers ContourdeTwern in Udenhout en Biezenmortel

José van der Heijden is speciaal voor ondersteuning van bewonersinitiatieven en vrijwilligerswerk. Ze legt verbindingen tussen bewoners, professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties in Udenhout. Wiljana De Boer doet dit voor Biezenmortel.

Chantal van den Broek is er speciaal voor individuele vragen over wonen, zorg en welzijn en inzetten van vrijwilligers. Voor mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met Wiljana de Boer.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

José van der Heijden

Chantal van den Broek

Wiljana de Boer

Loket Z in Tilburg

Bij loket Z kunnen alle inwoners van de gemeente Tilburg terecht voor vragen rondom zorg en welzijn, dus ook de inwoners van Udenhout en Biezenmortel. Informatie over loket Z is op de 🌐 website niet gemakkelijk te vinden. U moet hiervoor op de eerste pagina onderdeel Wmo aanklikken en dan vindt u daar ook de informatie over 🌐 loket Z.

U kunt ’s morgens zonder afspraak bij loket Z terecht voor informatie, maar dan moet u rekening houden met een wachttijd. Voor een persoonlijk advies op maat moet altijd een afspraak gemaakt worden. Dit kan telefonisch of via de 🌐 website van de gemeente.

Locaties:

Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg
Stadswinkel Noord, Verhalenhuis, Wagnerplein 4, 5011 LR Tilburg

Tijd:

maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur

Telefoon:

☎ 14013
het gezamenlijk telefoonnummer van de gemeenten in de regio. Voor dit nummer komt geen netnummer, ook niet als u mobiel belt.

Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo, is erop gericht dat mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen en actief kunnen meedoen in de samenleving, ook als zij met een beperking of een belemmering te maken hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Op de 🌐 website van de gemeente Tilburg klikt u op de eerste pagina Wmo aan en dan krijgt u uitgebreide informatie over wat de Wmo inhoudt. Ook ondersteuning van mantelzorgers valt nu onder de Wmo.

Inwoners van Udenhout en Biezenmortel moeten hun Wmo aanvrage indienen bij Loket Z of via de 🌐 website van de gemeente Tilburg. Mocht het voor u te ingewikkeld zijn om zelf de benodigde zorg of hulp aan te vragen of te regelen, vraag hulp bij 🌐 Dorpsloket U in Udenhout, aan de cliëntondersteuners, de vrijwillige ouderenadviseurs van Contact50 Udenhout of de sociaal werkers van ContourdeTwern. Ook bij 🌐 Loket Z in Tilburg Centrum of Tilburg Noord kunt u voor informatie en hulp terecht.

Cliëntondersteuners

De cliëntondersteuners voor Udenhout en Biezenmortel  Mieke Mols en Mia van Ingen zijn via KBO Brabant opgeleid tot Cliëntondersteuner voor het aanvragen van Wmo-middelen. Zij doen dit werk op vrijwillige basis, volgen bijscholingscursussen en hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht.

De cliëntondersteuner helpt u met uw aanvraag Wmo en stelt indien nodig een persoonlijk plan met u op. Als u dat zou willen, is de cliëntondersteuner aanwezig bij het gesprek dat de gemeente verplicht met u moet voeren bij zo’n aanvraag en zij behartigt uw belangen. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Om een afspraak te maken kunt u tijdens de openingstijden van Dorpsloket U bellen naar 📱 06 13 55 09 30 of u kunt een mail sturen naar dorpsloketu@gmail.com.
Indien nodig mag u Mieke Mols bellen op haar privénummer ☎ 013 533 2385 of Mia van Ingen op 📱 06 41 16 90 55.

Dorpsloket U in Bibliotheek Udenhout aan het Tongerloplein is open op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur.

Meedoenregeling Gemeente Tilburg

Op de 🌐 website van de Gemeente Tilburg klikt u op de eerste pagina 🌐 Meedoenregeling aan en dan krijgt u uitgebreide informatie over de Meedoenregeling. De Meedoenregeling wil eraan bijdragen dat alle inwoners van de gemeente kunnen meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Dus ook mensen met een minimuminkomen, dat wil zeggen dat het inkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau.

Voor mensen met een minimum inkomen en weinig eigen vermogen, reserveert de Gemeente Tilburg per jaar € 100,00 per persoon, maar dit geld wordt niet contant uitgekeerd. Het kan alleen besteed worden aan een of meerdere van de meer dan 1200 door de gemeente goedgekeurde activiteiten. Gemeente Tilburg heeft afspraken gemaakt met alle instanties die bij deze activiteiten betrokken zijn. Blijft er geld over van uw jaarbudget, dan kan dat niet meegenomen worden naar een volgend jaar en ook niet ingewisseld worden voor contant geld.

Aanvragen van de Meedoenregeling
Denkt u recht te hebben op de 🌐 Meedoenregeling, dan kunt u deze 🌐 aanvragen via de website van de Gemeente Tilburg. Voor 2021 kan dit nog tot 1 novemner aanstaande.in de 3e week van januari. Wanneer u eerder al hebt kunnen deelnemen aan de Meedoenregeling, dan krijgt u daarna automatisch bericht over het verlengen van deelname.

Voor hulp bij het aanvragen van de Meedoenregeling, bij onduidelijkheid over wel of geen recht op de Meedoenregeling en ook voor vragen over waaraan u uw budget kunt besteden en hoe dat in zijn werk gaat, kunt u terecht bij:

  • uw belastinginvuller
  • de vrijwillige ouderenadviseurs van Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel
  • loket Z in de Stadswinkel van Tilburg Centrum of Tilburg Noord

Meedoenregeling en Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel
Hebt u recht op de Meedoenregeling, dan reserveert de gemeente Tilburg voor u € 100,00 die u o.a. kunt besteden aan activiteiten van Contact50 Udenhout. U kunt dit bedrag in één keer besteden aan één dure activiteit of aan meerdere minder dure activiteiten en u kunt er ook de contributie mee betalen.

Op het aanmeldformulier voor een Contact50-activiteit vult u dan geen bankrekeningnummer in, maar kruist u de optie Meedoenregeling aan. De penningmeester van Contact50 regelt dit dan voor u bij de gemeente.

Stadswinkel Udenhout

contact50 udenhout stadswinkelBij Stadswinkel Udenhout kunt u onder andere terecht voor het aanvragen of verlengen van uw rijbewijs, voor een paspoort of een identiteitskaart. Alle Stadswinkels werken op afspraak. Op de 🌐 website van de Gemeente Tilburg vindt u hierover meer informatie.

Voor meer informatie kunt u ook ☎ 14013 bellen, het gezamenlijke telefoonnummer van de gemeenten in de regio. Voor dit nummer komt geen netnummer, ook niet als u mobiel belt.

Locatie:
bibliotheek, Tongerloplein 15, 5071 CX Udenhout
Openingstijden:
dinsdag van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Website van Udenhout Centraal

contact50 udenhout udenhout centraalOp deze 🌐 website vindt u nieuws uit Udenhout met leuke foto’s erbij, maar ook veel bruikbare informatie o.a. over hulp- en zorgverleners en over verenigingen, winkels en bedrijven in Udenhout. Op de eerste pagina van de site vindt u logo’s van o.a. Dorpsraad Udenhout, Dorpsloket U, Uurtje- Buurtje en Gemeente Tilburg. Met één muisklik op het logo komt u terecht op de website van uw keuze. Heel handig is ook de Vervoerswaaier en onder het logo Sociale kaart Udenhout vindt u een zeer uitgebreid overzicht van hulpverleners en niet commerciële organisaties en evenementen in Udenhout.

Scroll naar boven