Handig om te weten Udenhout en Biezenmortel

Stichting Hulpcentrale UBE

Contact50 Hulpcentrale UBE

Stichting Hulpcentrale UBE is een vrijwilligersorganisatie die in 2003 is opgericht met als doel inwoners van Udenhout en Berkel-Enschot te helpen met het oplossen van kleine dagelijkse problemen. Vanaf 1 januari 2021 gaat ook Biezenmortel horen bij het werkgebied van de Hulpcentrale en kunnen inwoners van Biezenmortel dus ook om hulp vragen.

Elke inwoner van Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot kan, ongeacht leeftijd, een beroep doen op de Hulpcentrale voor kortdurende hulp. Denk daarbij aan:

  • vervoer van en naar ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut;
  • kleine karweitjes rondom huis;
  • boodschappen doen als u dat voor korte tijd niet kunt;
  • advies en verwijzing.

U kunt hen op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 bereiken op ☎ 013 503 0919

De telefoonwacht bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn en schakelt een van de vrijwilligers in. Deze vrijwilliger neemt dan contact met u op om de afspraak te regelen. Voor vervoer binnen de dorpen betaalt u de vrijwilliger € 3,50, daarbuiten € 7,50 plus parkeerkosten. Als de Hulpcentrale u niet kan helpen, verwijst de telefoonhulp u, voor zover mogelijk, naar een andere instantie.

Vincentiusvereniging Udenhout & Biezenmortel

contact50 udenhout vincentiusverenigingVincentiusvereniging Udenhout & Biezenmortel is een vrijwilligersorganisatie die al op 6 oktober 1910 in Udenhout werd opgericht. Meer informatie hierover kunt u lezen hun website.
Het doel van de vereniging is hulp bieden aan inwoners van Udenhout en Biezenmortel met financiële problemen.

De vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht en de vereniging heeft geen enkele relatie met Huize Sint Vincentius in Udenhout.

Wilt u weten of zij u kunnen helpen, bel dan 📱 06 40083855 en spreek zo nodig de Voicemail in.
U kunt ook een mail sturen naar 🌐  vincentiusvereniging@gmail.com en uw telefoonnummer doorgeven. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Voor meer inlichtingen kunt u ook op donderdagmiddag tussen 13:00 uur en 15:00 uur terecht bij 🌐 Dorpsloket U in de 🌐 bibliotheek van Udenhout06 13 55 09 30.

Zorgstichting ’t Heem

contact50 udenhout t-heemZorgstichting 🌐 ’t Heem biedt wijkverpleging, zorg in vier woonzorglocaties en activiteiten aan senioren in Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. Ouderen die niet in een van de zorglocaties wonen, kunnen toch gebruik maken van enkele diensten: Mee-eten in het restaurant, de maaltijdservice die maaltijden bij u thuis bezorgt en de boodschappenservice voor boodschappen die bij u thuis bezorgd worden. Veel meer gegevens hierover zijn te vinden op hun 🌐 website.

Tijdens de openingstijden van 08:30 uur tot 17:30 uur kunt u bellen voor al uw vragen over wonen en zorg en over het gebruik maken van diensten als u niet in een zorgcentrum woont. U kunt ook telefonisch contact opnemen met een van de zorgadviseurs van ’t Heem. Elke werkdag kunt u ook van 08:30 uur tot 12:30 uur en van 13:00 uur tot 16:30 uur voor uw vragen terecht bij de receptie-medewerkster van Zorgcentrum de Eikelaar.

Zorgadviseurs:

Rineke Vugs 📱 06 51 29 63 20
Yolande van Meurs 📱 06 20 51 12 09.
📧 zorgadviseur@t-heem.nl

Kantoor:

Rineke Vugs 📱 06 51 29 63 20
Yolande van Meurs 📱 06 20 51 12 09.
📧 zorgadviseur@t-heem.nl

Postadres:

Zorgstichting ’t Heem, Postbus 62, 5070 AB Udenhout

Informatie over zorg en welzijn

Sinds 2015 zijn de gemeentes in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg voor hun inwoners. De gemeente Tilburg geeft de informatie over zorg en welzijn vooral op haar websites 🌐 www.tilburg.nl en 🌐 www.t-helpt.nl, maar gelukkig kunt u in Udenhout ook op een meer persoonlijke manier informatie krijgen bij Dorpsloket U, de sociaal werkers van 🌐 ContourdeTwern in Udenhout en Biezenmortel, bij de Cliëntondersteuners en de vrijwillige ouderenadviseurs van Contact50.

Daarnaast is het ook altijd mogelijk om inlichtingen in te winnen bij 🌐 Loket Z in Tilburg.

De gemeente Tilburg is telefonisch bereikbaar onder ☎ 14013. Dit is een gezamenlijk telefoonnummer voor gemeentes in de regio. Voor dit nummer komt geen netnummer, ook niet als u mobiel belt. Er wordt u gevraagd om de naam in te spreken van de gemeente die u nodig hebt. Daarna wordt u meteen doorverbonden met een medewerker van gemeente Tilburg.

Dorpsloket U in Udenhout

De geschoolde vrijwilligers met geheimhoudingsplicht van Dorpsloket U helpen u met al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, inkomen en overige maatschappelijke diensten, zoals Uurtje-Buurtje. Zij werken samen met ContourdeTwern, Thebe, Zorgstichting ’t Heem en de gemeente Tilburg. Een afspraak maken is niet nodig, maar het mag wel.

Locatie:

Bibliotheek,Tongerloplein 15, 5071 CX Udenhout

Locatie:

dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
📱 06 13 55 09 30, alleen tijdens openingsuren bereikbaar.
📧 dorpsloketu@gmail.com.

Dorpsondersteuner van ContourdeTwern

De dorpsondersteuner initieert en is betrokken bij initiatieven die ervoor zorgen dat bewoners elkaar ontmoeten en samenwerken. Zij is o.a. betrokken bij activiteiten zoals: dementievriendelijk Udenhout-Biezenmortel, ‘t Koffiemomentje, mobiliteitsprojecten en taalondersteuning. Zij kan ook meedenken voor het vinden van passend vrijwilligerswerk of een maatje.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

José van der Heijden

Mantelzorgondersteuner van ContourdeTwern

Samen zoeken we naar wat jou helpt. Dit kan variëren van individuele ondersteuning tot aan inzet van een vrijwilliger. Denk ook aan: informatie over regelingen en voorzieningen; aanvraag van (zorg)voorzieningen; praktische hulp en ondersteuning; advies hoe je de zorg voor jezelf kunt verlichten; bemiddeling en belangenbehartiging; tips om werk en zorg te combineren; emotionele steun en begeleiding; lotgenotencontact; familiegesprekken.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

Kantooradres:

Tongerloplein 15 in de Bibliotheek Udenhout

Biljana Cavic

 

Loket Z in Tilburg

Bij loket Z kunnen alle inwoners van de gemeente Tilburg terecht voor vragen rondom zorg en welzijn, dus ook de inwoners van Udenhout en Biezenmortel. Informatie over loket Z is op de 🌐 website niet gemakkelijk te vinden. U moet hiervoor op de eerste pagina onderdeel Wmo aanklikken en dan vindt u daar ook de informatie over 🌐 loket Z.

U kunt ’s morgens zonder afspraak bij loket Z terecht voor informatie, maar dan moet u rekening houden met een wachttijd. Voor een persoonlijk advies op maat moet altijd een afspraak gemaakt worden. Dit kan telefonisch of via de 🌐 website van de gemeente.

Locaties:

Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg
Stadswinkel Noord, Verhalenhuis, Wagnerplein 4, 5011 LR Tilburg

Tijd:

maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur

Meedoenregeling Gemeente Tilburg

Hebt u recht op de Meedoenregeling, dan reserveert de gemeente Tilburg voor u een bedrag. Voor 2023 bedraagt dit € 135,- dat u o.a. kunt besteden aan activiteiten van Contact50 of SWOU. Vanaf 2024 wordt dit bedrag aangepast aan de inflatie. U kunt dit bedrag in één keer besteden aan één dure activiteit of aan meerdere minder dure activiteiten en u kunt er ook de contributie mee betalen.

Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit geeft u dit aan op het aanmeldformulier. De penningmeester regelt dit dan voor u met de gemeente.

Wanneer u nieuw bent als rechthebbende op de Meedoenregeling dan krijgt u hiervan een bevestiging. Gelieve het deelnamenummer en uw geboortedatum aan de penningmeester door te geven.

Voor aanvragen kan de belastinginvuller of cliëntondersteuner u helpen. Rechtheb­benden krijgen elk jaar de bevestiging van deelname voor het nieuwe jaar.

Contactpersoon:

Stadswinkel Udenhout

contact50 udenhout stadswinkelBij Stadswinkel Udenhout kunt u onder andere terecht voor het aanvragen of verlengen van uw rijbewijs, voor een paspoort of een identiteitskaart. Alle Stadswinkels werken op afspraak. Op de 🌐 website van de Gemeente Tilburg vindt u hierover meer informatie.

Voor meer informatie kunt u ook ☎ 14013 bellen, het gezamenlijke telefoonnummer van de gemeenten in de regio. Voor dit nummer komt geen netnummer, ook niet als u mobiel belt.

Locatie:

Bibliotheek, Tongerloplein 15, 5071 CX Udenhout

Openingstijden:

dinsdag van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Website van Udenhout Centraal

contact50 udenhout udenhout centraalOp deze 🌐 website vindt u nieuws uit Udenhout met leuke foto’s erbij, maar ook veel bruikbare informatie o.a. over hulp- en zorgverleners en over verenigingen, winkels en bedrijven in Udenhout. Op de eerste pagina van de site vindt u logo’s van o.a. Dorpsraad Udenhout, Dorpsloket U, Uurtje- Buurtje en Gemeente Tilburg. Met één muisklik op het logo komt u terecht op de website van uw keuze. Heel handig is ook de Vervoerswaaier en onder het logo Sociale kaart Udenhout vindt u een zeer uitgebreid overzicht van hulpverleners en niet commerciële organisaties en evenementen in Udenhout.

Stichting Welzijn Ouderen Udenhout

Logo SWOUStichting Welzijn Ouderen richt zich op zorg en welzijn voor alle senioren in Udenhout en Biezenmortel en is daardoor ook mede verantwoordelijk voor het gemeentelijk ouderenbeleid. Hierdoor vindt er overleg plaats met onder andere de gemeente Tilburg, Vitaal UBÉ, Contact50 en in het platform Welzijn Ouderen Udenhout met andere belangen behartigers voor ouderen.
SWOU is betrokken bij onderstaande activiteiten:

Bestuur:

Voorzitter: Henk Kuijpers, 📱 06 57 76 18 69
Secretaris: Thieu van Beijsterveldt, 📱 06 13 99 69 94
Penningmeester: Mark Pijnenburg, 📱 06 11 01 88 36

Scroll naar boven