2024 05 30 Excursie Regionaal Archief Tilburg

Bij het Regionaal Archief Tilburg wordt historische informatie van twaalf gemeenten voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Het archief vervult een belangrijke maatschappelijke rol, draagt zorg voor het beheer, de ontsluiting en het beschikbaar stellen van gegevens, die vanuit de gemeenten en particulieren bij hen zijn ondergebracht.
Voor de leden van Contact50 was de excursie speciaal gericht op de historie van Udenhout en enkele bijzondere documenten die naar Udenhout verwijzen. Luud de Brouwer gaf een voordracht over Udenhout. Stef Uijens gaf een toelichting op de oude documenten. Frans Manni vertelde enthousiast over de verzamelde bidprentjes. Tenslotte gidste Astrid de Beer de bezoekers door het labyrint van stamboomonderzoek.

Het dankwoordje van Paula Sallevelt voor de enthousiaste medewerkers van het archief was erg op zijn plaats.

Scroll naar boven