VGZ korting

VGZ Korting
Bij VGZ krijgt u 15 procent korting op uw aanvullende verzekering als u kiest voor VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter en VGZ Zorgt Best via het collectief van KBO-Brabant. Welke vergoedingen onder deze verschillende verzekeringen vallen, kunt u bekijken op 🌐 www.vgz.nl/kbo-brabant .
Daarnaast krijgt u via KBO-Brabant 5 procent korting op een Tandverzekering van VGZ.

Bent u al bij VGZ verzekerd, maar nog niet via het collectief van KBO-Brabant of via een collectief van een andere organisatie? Via MijnVGZ of de VGZ-app kunt u uw polis omzetten naar de collectieve zorgverzekering van KBO-Brabant. Gebruik dan het collectiviteitsnummer van KBO-Brabant voor VGZ: 87718266. U kunt ook bellen naar ☎ 088 -131 12 34.
Op 🌐 www.vgz.nl/kbo-brabant vindt u meer uitleg en een instructiefilmpje.

Contributie Contact50 retour
Als u kiest voor de aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter of VGZ Zorgt Best via het collectief van KBO-Brabant, dan krijgt u per jaar tot maximaal 25 euro retour van uw lidmaatschapsgeld voor Contact50. U kunt uw betalings- en lidmaatschapsbewijs aanvragen door het invullen van een formulier op 🌐 www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel. Dit bewijs kunt u indienen bij VGZ, op dezelfde manier als gewoonlijk uw facturen voor zorgkosten.
Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-Brabant? Dien dan het lidmaatschapsbewijs voor beiden apart in.

Scroll naar boven