Werkgroep Cultuur

De werkgroep Cultuur wil alle 50-plussers uit Biezenmortel en Udenhout in contact brengen met cultuur in de ruimste zin van het woord. De leden van de werkgroep pro­beren in te spelen op wensen en behoeften van leden die het fijn vinden om samen met anderen deel te nemen aan cultuuractiviteiten.
Want wat is er mooier dan samen genieten?

Het jaarlijkse programma
Vaste onderdelen in ons jaarprogramma zijn museumbezoek, excursies, muziekluistermiddagen, lezingen over uiteenlopende onderwerpen, twee ZomervakantieActiviteiten, de jaarlijkse dagreis en de jaarlijkse meerdaagse reis.

De werkgroepleden volgen de cultuuragenda van de regio nauwgezet en gaan zelf ook regelmatig op onderzoek uit.
In 2021 kon de werkgroep in het najaar nog enkele activiteiten organiseren. Allereerst was dat een excursie naar het Spoorpark in Tilburg. Heel bijzonder was de expositie in het kasteel aan de Schoorstraat. We kregen een inkijkje in het werk van tekenleraar Ad Haans die daar een toelichting gaf op het ontstaan en betekenis van zijn 40 meter lange panorama. Tenslotte was de dagreis een schot in de roos.

Onze activiteiten vinden op diverse locaties plaats. De keuze is afhankelijk van de aard van de activiteit en het verwachte aantal deelnemers. Dit jaar betrekken we locaties in Biezenmortel voor het eerst bij de keuzemogelijkheden.

Zo doen we dat
We proberen met onze activiteiten aan al onze leden culturele ervaringen te bieden: aan mannen en vrouwen, aan mobielen en minder mobielen, aan jongere en oudere senioren.
We proberen ook vast te stellen welke activiteiten het beste in de ochtend, in de middag of in de avond kunnen plaatsvinden en of we beter voor een dagdeel door de week of in het weekend kunnen kiezen.

Voor meer inlichtingen of nieuwe ideeën voor cultuuractiviteiten kunt u contact opnemen met de coördinator van de werkgroep.

Contact:.

Scroll naar top