WG4 Werkgroep Belangenbehartiging

Opkomen voor de belangen van ouderen is een van de belangrijkste doelen van Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel.

De leden van de Werkgroep Belangenbehartiging, allen vrijwilliger, richten zich in het bijzonder op rechten die door de Gemeente en de Rijksoverheid aan ouderen worden geboden en plichten die worden opgelegd.
Kunt u geen wijs meer uit de wet- en regelgeving? Wilt u graag hulp bij formulieren invullen en aanvragen doen? Is uw administratie een chaos aan het worden? Gespecialiseerde vrijwilligers staan voor u klaar.

KBO-Brabant
Voor deze gevoelige onderwerpen is het van belang dat de vrijwilligers goede kennis hebben van wetgeving en mogelijkheden, maar zeker ook kundig zijn in het invullen van formulieren, het doen van aanvragen en uitzoeken en ordenen van documenten. Daarom verplichten zij zich om deel te nemen aan scholing, informatiebijeenkomsten en informatie-uitwisseling.

Onze seniorenvereniging kan gebruik maken van de diensten van KBO-Brabant. Deze organisatie volgt de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen nauwlettend en komt in actie, wanneer de belangen van ouderen dreigen te worden geschaad. Ook kunnen onze vrijwilligers een beroep doen, op een uitgebreide juridische ondersteuning vanuit KBO-Brabant. Daarnaast verzorgt die de noodzakelijke scholing en kennisbank; voor onze vrijwilligers een belangrijk, zelfs bijna onmisbaar instituut!

Geheimhouding
Het spreekt vanzelf dat de vrijwilligers in hun werk volledige privacy en geheimhouding betrachten.

Onze diensten
Thuisadministratie
De vrijwillige thuisadministrateur ordent samen met u de post van verzekeringen, pensioen en AOW, woningbouwvereniging, Gemeente en Belastingdienst en bergt deze documenten in een speciaal ontwikkelde ordner op.

Inkomstenbelasting, Zorg- en Huurtoeslag, Kindgebonden budget
De vrijwillige belastinginvuller helpt u bij het invullen van het formulier van de Aangifte Inkomstenbelasting, gaat na of u recht hebt op huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget en kan deze toeslagen aanvragen.
U moet aan enkele voorwaarden voldoen en deze dienst is niet gratis: aangifteformulier 1 persoon: € 6,00 en aangifteformulier 2 personen: € 12,00.

Vrijwillige ouderenadviseur
Een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) is een getrainde vrijwilliger die mensen helpt om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden om uw hulpvraag op te lossen. Hij of zij kent namelijk de weg en het aanbod in uw gemeente en kan u, als het nodig is, ook direct koppelen aan een cliëntondersteuner.

WMO-Cliëntondersteuners
Cliëntondersteuners helpen mensen met een zorg- of hulpvraag de weg te vinden in het woud aan regelingen voor zorg en welzijn. Ze moeten daarbij onafhankelijk – vanuit het belang van de zorgvrager – kunnen denken en werken. Uitgangspunt is dat de cliëntondersteuner er is om samen met mensen helder te krijgen wat er nodig is aan zorg en ondersteuning en om te bekijken hoe dat het beste geregeld kan worden. De cliëntondersteuners van Contact50 werken volledig onbetaald, onafhankelijk en zijn gecertificeerd. Zij hebben een HBO-niveau en een opleiding cliëntondersteuning van KBO-Brabant gevolgd. Omdat het vrijwilligers zijn worden zij informele cliëntondersteuners genoemd. Via KBO Brabant kunnen ze ook gebruik maken van de onafhankelijke juridische afdeling.
U kunt hierbij denken aan

 • hulp bij het aanvragen van WMO middelen en/of zorg (algemene voorzieningen en maatwerkvoorziening);
 • ondersteuning bij het keukentafelgesprek van de gemeente;
  hulp bij vervoer en/of reizen;
 • hulp bij wonen en/of veilig wonen;
 • zoeken naar passende activiteiten/ hulp bij activiteiten;
 • hulp bij de aanvraag van voorzieningen bij u in de buurt;
 • etc.

U kunt ook een beroep doen op de cliëntondersteuners die in dienst zijn bij de gemeente Tilburg, zij zijn echter niet geheel onafhankelijk. Het betrokken ministerie in den Haag stelt dat de onafhankelijkheid van de functie ten minste met zich meebrengt dat de cliëntondersteuner niet dezelfde functionaris mag zijn als degene die de beslissing neemt in een individueel geval. Hij vindt het verder van belang dat informele en formele cliëntondersteuners goed samenwerken en dat gemeenten mensen goed voorlichten over het bestaan van zowel formele als informele cliëntondersteuning.

WLZ team
Eind 2020 is KBO-Brabant gestart met de werkgroep WLZ team. De leden van deze werkgroep kunnen hulp bieden bij het maken van keuzes als een partner opgenomen wordt in een WLZ-instelling. Hierbij moet u denken aan de keuzes die te maken hebben met alleenstaanden-AOW en fiscaal partnerschap. Deze keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Het is daarom verstandig deze gevolgen te laten uitrekenen. Wacht dus met het maken van deze keuzes totdat u weet wat financieel verstandig is. Voor deze dienst wordt een kleine vergoeding gevraagd als bijdrage in de kosten.

Wilt u meer weten over bovengenoemde faciliteiten of wilt u gebruik maken van onze diensten, neem dan contact op met:

Contact:

wegwijzer

Belangenbehartiging bestrijkt de volgende gebieden:

 • Inkomstenbelasting
 • Zorg- en Huurtoeslag
 • Thuisadministratie
 • Faciliteiten Wmo
 • Bij opname van een partner in een WLZ-instelling
Scroll naar boven