Werkgroep PR

Als het voorbije coronajaar iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel het belang van digitale communicatie. Het is namelijk de enige manier om u stantepede op de hoogte te brengen van belangrijk nieuws en vooral van noodzakelijke wijzigingen. Maar niet iedereen heeft toegang tot internet of kan overweg met zo’n slim digitaal apparaat. Daarom blijven we proberen om u het nieuws tastbaar in handen te geven en u zo nu en dan te verrassen met een bijzondere publicatie.

Het nieuws op papier
De leden van de werkgroep PR zorgen ervoor, dat u wekelijks het nieuws van Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel in de Wegwijzer kunt lezen. Ook stellen zij de nieuwsbrief ContActueel samen. Deze komt, tegelijk met het blad ONS van KBO-Brabant, 11 keer per jaar uit.
Wilt u iets bekend laten maken in onze nieuwsbrief ContActueel? Neem dan contact op met de coördinator van de werkgroep.

Het nieuws digitaal
Het is mogelijk om de nieuwsbrief ContActueel via uw e-mailadres te ontvangen. Sinds 1 januari 2020 ontvangen de leden die zich voor deze dienst hebben aangemeld een e-mail met de actuele ContActueel als bijlage en een aan te klikken verwijzing naar de actuele ONS van KBO-Brabant. Aanmelden voor deze dienst kan hier.

Website
Op onze website, die voor iedereen toegankelijk is, hebben we alle informatie over onze vereniging ondergebracht. U vindt er in het archief onder andere Nieuwsbrieven van de afgelopen verenigingsjaren. Zowel leden als niet-leden kunnen zich via onze website aanmelden voor alle activiteiten.

Sociale media
In de komende tijd werken we aan mogelijkheden om het nieuws via meer sociale media te verspreiden, bijvoorbeeld via Facebook. Dit doen we om urgent en actueel nieuws sneller onder de aandacht te kunnen brengen.
Om het milieu te kunnen sparen en kosten te kunnen drukken, gaan we over niet al te lange tijd onze leden vragen om zich aan te melden voor de digitale versie van ContActueel.
Maar één ding staat voor de leden van de werkgroep PR als een paal boven water: wij blijven tot in lengte van dagen bij onze leden die dat willen, de papieren versie van onze nieuwsbrief ContActueel bezorgen.

Nieuwe ontwikkelingen
Wij vormen een moderne vereniging in beweging. Daarom zetten de leden van de werkgroep PR zich voortdurend in om ontwikkelingen in de communicatietechnologieën zo goed mogelijk voor u bruikbaar te maken.

Contact:

Scroll naar top