Jaarvergadering 2023

Aanmelden

De statuten schrijven voor dat we elk jaar in de maand maart een jaarvergadering houden.
Het bestuur van Contact50 nodigt alle leden dan ook van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 maart 2023.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Mededelingen / afmeldingen.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Notulen van 20/04/2022.
 6. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2022.
 7. Verslag kascontrolecommissie.
 8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 9. Verslag over de jaarrekening van 2022.
 10. Begroting 2023.
 11. Vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2024.
 12. Statuten
 13. Benoeming en verkiezing bestuursleden.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

ad 5:
De agenda van deze vergadering, de notulen van de jaarvergadering 2022, het jaarverslag 2022 inclusief financieel overzicht, kunt u inzien in en/of downloaden van het besloten deel van onze website. U kunt deze stukken ook opvragen bij het secretariaat, ☎ 013 511 2348.
ad 7:
De balans en de gecomprimeerde exploitatierekening kunt u na een afspraak inzien bij penningmeester Stef Aldenhuijsen, 📱 06 424 591 02.
ad 13:
Herkiesbaar: Cees de Graaf, Connie Slenders.
Niet herkiesbaar: Gerda Coret, Wil Haans.
Kandidaten: Ans van Erven, Mia van Ingen en Ton de Jong.

Na de vergadering is er een korte pauze waarin we u een drankje aanbieden. We hopen zoveel mogelijk leden te mogen begroeten.
Vervolgens geven we alle ruimte aan Theatergroep Udenhout voor hun traditionele toneelvoorstelling.

Contact:

Plaats:

´t Plein

Datum:

30 maart 2023

Tijd:

13:30 uur

Privacy:

Op uw inschrijving is de verklaring omtrent de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.

Theatergroep Udenhout presenteert u dit jaar

“Computerperikelen op de boerderij”

De titel verraadt het al: er komt een computer op de boerderij. Boer Krelis en zijn vrouw Mien vinden het maar lastig, zo’n nieuwerwets ding. Gaandeweg het stuk blijken ze meer problemen te hebben met zaken die zich in de moderne tijd (eind jaren 80) afspelen.

De regie is in handen van Toon Verhoeven. Het is de eerste voorstelling van Theatergroep Udenhout onder zijn leiding. De voorstelling duurt ongeveer 50 minuten. Het stuk is zeer toegankelijk, en sommige scènes zullen zeker op de lachspieren werken. Dat is wat we nodig hebben, in onze moderne tijd. Toch?

N. Luijbregts

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Contact50 Ledenvergadering
Scroll naar boven