Lezingen Moderne Geschiedenis

Aanmelden

door Gerard Olthof

Wij, leden van de werkgroep Cursussen en Vorming, prijzen ons gelukkig dat docent Gerard Olthof voor onze leden en andere belangstellenden een serie lezingen over de moderne geschiedenis wil verzorgen.

Gerard Olthof werkte na zijn studie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen als docent geschiedenis en conrector aan het St.-Odulphuslyceum te Tilburg. Daarna was hij rector en onderwijsbestuurder in Breda.
Tegenwoordig heeft hij een reisbureau dat voor kleine groepen geïnteresseerden cultuurreizen naar Rome organiseert.
Hij publiceerde o.a. Drie keer Rome. 25 Wandelingen langs monumenten van keizers, pausen en fascisten (2017, ISBN: 978-90-8759-662-0) en Rome op het tweede gezicht. Wandelingen buiten de gebaande wegen. (2021, ISBN: 978-94-9324-044-5)

Tijdens de cursus Moderne Geschiedenis behandelt Gerard Olthof achtereenvolgens de volgende onderwerpen.

De Eerste Wereldoorlog.
De eerste lezing handelt over de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). In de ons omringende landen wordt die oorlog nog steeds de grote oorlog genoemd. De Eerste Wereldoorlog heeft op de tijdgenoten een verpletterende indruk gemaakt, vooral vanwege het totale karakter van die oorlog. De politieke en sociale gevolgen van de oorlog waren groot, de kaart van Europa is als gevolg van die oorlog veranderd. Het vredesverdrag met Duitsland, dat de oorlog verloor, mogen we beschouwen als een belangrijke oorzaak van de Tweede Wereldoorlog. In de lezing staan we o.a. stil bij de begrippen oorlog en bondgenootschap, de oorzaken en het karakter van de oorlog, en de grote gevolgen ervan.

De Tweede Wereldoorlog.
Er is geen onderwerp in de moderne geschiedenis dat meer belangstelling krijgt dan de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), die we behandelen in de tweede lezing. Dat blijkt uit o.a. uit talloze boeken, documentaires en speelfilms. In de lezing gaan we in op de vraag hoe dat komt. Het zal blijken dat het karakter van de oorlog en de genocide in de concentratiekampen daarbij een grote rol spelen. Ook de gevolgen van de oorlog waren groot, zowel op technisch-wetenschappelijk als op politiek gebied.

De Koude Oorlog.
Feitelijk waren er in 1945 slechts twee overwinnaars: de Verenigde Staten van Amerika en de Sovjet-Unie. Omdat beide landen groot en machtig waren en hun politieke en economische stelsels lijnrecht tegenover elkaar stonden, kwam het tot een langdurige en heftige tegenstelling. Deze tegenstelling, die Koude Oorlog wordt genoemd, heeft een overheersende rol gespeeld in de wereldpolitiek tot het eind van de jaren tachtig van de twintigste eeuw. In lezing drie gaan we in op deze tegenstelling en zullen we laten zien hoe zij naar voren kwam en hoe zij een rol speelde bij de grote politieke wereldproblemen tussen 1945-1990.

Imperialisme en dekolonisatie.
Hoewel Engeland en Frankrijk behoorden tot de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, was hun rol in de wereldpolitiek in 1945 grotendeels uitgespeeld. Engeland en Frankrijk waren geen grote mogendheden meer en Nederland behoorde niet langer tot de middelgrote mogendheden. In het eerste decennium na de oorlog brokkelden de grote koloniale rijken van deze landen af. In de vierde en laatste lezing gaan we in op het ontstaan van die rijken en de diverse oorzaken van dekolonisatie: het onafhankelijk worden van de kolonies. Verder zullen we zien dat de oorzaak van diverse problemen waarmee de ex koloniën te maken kregen, hun oorsprong vinden in de periode van de kolonisatie.

Na afloop van elke lezing zijn hand-outs beschikbaar. Wanneer een e-mail-adres bekend is, worden deze toegestuurd.

U kunt u tot en met 11 september aanmelden.

 

Contact:

Henk Denissen
📱 06 519 153 16
📧 cv@contact50udenhout.nl

Docent:

Gerard Olthof

Plaats:

Ontmoetingscentrum ′t Plein in Udenhout

Datum:

maandagmiddag 20/09,  27/09, 04/10 en 11/10 2021

Tijd:

van 14:00 uur tot 16:00 uur

Aantal lessen:

4

Kosten:

leden: € 34,00,
niet-leden € 40,00.
Tijdens de pauze krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden.

Privacy:

Op uw inschrijving is de verklaring omtrent de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.

  Voor elke deelnemer een afzonderlijk formulier invullen a.u.b.

  Aanhef: (verplicht)
  DhrMw

  Naam: (verplicht)

  huisnr.*
  Woonplaats: (verplicht)

  Telefoon: (gewenst)

  Uw e-mailadres: (gewenst)

  KBO lidmaatschapsnummer:

  Schrijft in voor de cursus Moderne geschiedenis

  Betaalwijze: (verplicht)
  Eenmalige incassoMeedoenregelingGeen eenmalige incasso

  Bankrekeningnummer in IBAN formaat 18 tekens (verplicht)

  Ondertekening: (verplicht)
  Ik ga akkoord met eenmalige incasso
  Uw klantnummer van de gemeente Tilburg (verplicht)

  Ondertekening: (verplicht)
  Ik ga akkoord met afschrijving uit mijn tegoed

  Privacy verklaring (verplicht)
  Ik ben bekend met de eerder genoemde verklaring AVG

  Opmerking:

  Contact50 Udenhout moderne geschiedenis
  Scroll naar top